Management zdraví střevního traktu

Uspokojování nutričních požadavků prasat a ochrana proti onemocněním prostřednictvím vhodné výživy a managementu jsou základními faktory k dosažení maximálního genetického potenciálu prasat a snížení výrobních nákladů. Dobrý management a správná výživa jsou tak předpokladem úspěšné produkce prasat, a to zejména v kritických situacích.

Klíčem ke zdraví prasat je prevence prostřednictvím hygieny a vakcinace. Preventivní opatření představují relativně malé investice ve srovnání s vysoce nákladnou léčbou specifických onemocnění. Tělesná obranyschopnost je složitým systémem, který musí být podporován prostřednictvím vakcinace a také musí být chráněn před oslabujícím vlivem toxinů. Správná výživa zase podporuje rozvoj a udržování zdravé střevní mikroflóry.

Sedmdesát procent tělesných protilátek pochází ze střeva. Řada patogenů může, prostřednictvím přímých a nepřímých účinků, oslabit imunitní systém prasat. Některá antibiotika a většina mykotoxinů snižují imunitu a způsobují subklinické formy onemocnění, které vždy vedou ke zhoršení užitkovosti.

Dobře známý příklad imunosuprese, způsobené mykotoxiny, je aktivace chronických procesů. To bylo prokázáno u infekcí bakteriemi Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat), stejně jako u salmonelózy, kolibacilózy, streptokokových infekcí, dyzentérie prasat a kampylobakteriózy, kde došlo k down-regulaci reakce na vakcíny. Zdravá střevní mikroflóra potlačuje zbytečnou stimulaci imunitního systému, čímž se zabrání plýtvání energií a bílkovinami, a organismus je pak lépe připraven reagovat na konkrétní choroby. Důsledkem působení některých mykotoxinů je také nadměrně propustné střevo („prosakující střevo“), vedoucí k zeslabení bariéry střevní stěny proti toxinům a bakteriím.

Trávicí trakt selat dozrává dlouhou dobu. Nejdříve dochází ke zvyšování žaludečního pH, až poté k vytvoření střevní mikroflóry a tvorbě trávicích enzymů.

Okyselování podporuje časnou kolonizaci mladého střeva prospěšnými bakteriálními kmeny, které jsou konkurencí patogenních bakterií. To umožní selatům dostatek času k vytvoření silného a účinného střevního aparátu k obraně proti bakteriálním onemocněním a efektivnímu trávení vstřebaných živin.

Vytvoření správně fungujícího imunitního systému je pro zdraví střevního traktu zásadní. Použití osvědčených fytogenních látek u dospělých zvířat podporuje zdraví střevního traktu - má pozitivní vliv na prospěšnou střevní mikroflóru, příjem a konverzi krmiva. Fytogenní látky jsou také schopné zlepšovat antioxidační reakci střevních buněk a potlačovat zánětlivé procesy.

Produkty

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® je speciálně vyvinutý fytogenní produkt pro podporu trávení a využitelnosti krmiva, který v sobě kombinuje jedinečné zchutňující s biologicky aktivními vlastnostmi. Digestarom® je zchutňovadlo vhodné pro drůbež, prasata, přežvýkavce, ryby a krevety, a také domácí zvířata.

Více informací

Biotronic®

Biotronic®

Produktová řada Biotronic® jsou kombinací vybraných směsí organických a anorganických kyselin a jejich solí. Produkty zlepšují hygienu krmiv snižováním pH a pufrační kapacity, a potlačením gram-negativních bakterií, jako jsou Salmonella sp. a E. coli. Biotronic® je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata, telata a ryby.

Více informací

Mycofix®

Mycofix®

Produktová řada Mycofix® představuje speciálně vyvinutá krmná aditiva, která chrání zdraví zvířat prostřednictvím deaktivace nebezpečných mykotoxinů, nacházejících se v kontaminovaných krmivech. Je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata a přežvýkavce a rovněž pro ryby a krevety.

Více informací

Máte dotazy k tomuto tématu?