Mykotoxiny

Mykotoxiny postihují u prasat mnoho orgánů a tkání, zejména játra, střeva, ledviny a imunokompetentní tkáně. Důsledkem příjmu mykotoxinů prostřednictvím krmiva je snížení užitkovosti a zvýšená citlivost k patogenům. Příznaky u prasat jsou často latentní a projevují se například u oslabených jedinců sníženou citlivostí k vakcínám a antibiotikům.

Velká pozornost by měla být věnována tzv. „podmíněným“ chorobám, jakými jsou např. červenka prasat, kolibacilózy (E.coli), salmonelóza, chřipka, pasteurelóza plic a streptokokové infekce. Tato onemocnění jsou vyvolána stresovým stimulem. Bylo prokázáno, že přítomnost mykotoxinů je dostatečným impulsem pro vyvolání takových infekcí.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Produktová řada Mycofix® představuje speciálně vyvinutá krmná aditiva, která chrání zdraví zvířat prostřednictvím deaktivace nebezpečných mykotoxinů, nacházejících se v kontaminovaných krmivech. Je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata a přežvýkavce a rovněž pro ryby a krevety.

Více informací

Máte dotazy k tomuto tématu?