Masný skot

Před odstavem

Je velice důležité, aby telata zůstala zdravá. Telata masného skotu jsou často chována společně, což zvyšuje možnosti onemocnění a riziko přenosu infekcí. Zlepšení příjmu mléka a pevných krmiv, společně s postupy podporujícími zdraví střevního traktu, vede k menšímu výskytu průjmů a snížení nákladů na léčbu. Současně je dosaženo zvýšení průměrných denních přírůstků a zlepšení konverze krmiva v celém stádě. Profesionální farmy používají před odstavem telat produkty Biotronic® Top3 a Digestarom®.

Po odstavu

Dobrá kvalita krmiv je nutností pro dosažení vynikajících výsledků v chovu masného skotu. Do krmných dávek by měly být zařazovány pouze siláže vynikající kvality. Tato vlastnost může být zlepšena použitím silážních aditiv řady Biomin® BioStabil.

Mykotoxiny se vyskytují, i když nejsou často zjištěny žádné klinické příznaky. To zdůrazňuje potřebu zavést vhodné strategie managementu rizik mykotoxinů. V této strategii je rozhodující použití produktů řady Mycofix®, protože působí přímo proti negativním účinkům mykotoxinů.

Vyšší příjem krmiva je v přímé korelaci se zvýšenou produkcí hovězího masa. Digestrarom® Beef zvyšuje příjem krmiva a tím i průměrné denní přírůstky.

Pro zdraví skotu je životně důležitý dobře fungující bachor. Efektivní trávení a vyvážená bachorová mikroflóra jsou zárukou vysokých průměrných denních přírůstků zvířat. Nový produkt z autolyzovaných kvasinek, Levabon® Rumen E působí v bachoru jako prebiotikum a zvyšuje stravitelnost a účinnost krmiv.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Produktová řada Mycofix® představuje speciálně vyvinutá krmná aditiva, která chrání zdraví zvířat prostřednictvím deaktivace nebezpečných mykotoxinů, nacházejících se v kontaminovaných krmivech. Je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata a přežvýkavce a rovněž pro ryby a krevety.

Více informací

Biotronic®

Biotronic®

Produktová řada Biotronic® jsou kombinací vybraných směsí organických a anorganických kyselin a jejich solí. Produkty zlepšují hygienu krmiv snižováním pH a pufrační kapacity, a potlačením gram-negativních bakterií, jako jsou Salmonella sp. a E. coli. Biotronic® je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata, telata a ryby.

Více informací

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E je produkt ze sprejově sušených, autolyzovaných kvasinek (Saccharomyces cerevisiae), který se vyrábí prostřednictvím vlastního chráněného výrobního procesu pro standardizovanou autolytickou degradaci kvasinkové buňky. Tento kvasinkový produkt je bohatý na bioaktivní složky a živiny, jako jsou esenciální aminokyseliny, bílkoviny, sacharidy buněčných stěn, nukleotidy a vitaminy skupiny B.

Více informací

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® je speciálně vyvinutý fytogenní produkt pro podporu trávení a využitelnosti krmiva, který v sobě kombinuje jedinečné zchutňující s biologicky aktivními vlastnostmi. Digestarom® je zchutňovadlo vhodné pro drůbež, prasata, přežvýkavce, ryby a krevety, a také domácí zvířata.

Více informací

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil je produktová řada silážních inokulantů na bázi vybraných bakterií mléčného kvašení. Tyto bakterie produkují jako metabolity kyselinu mléčnou a kyselinu octovou ve vyváženém poměru pro zlepšení kvality fermentačního procesu a delší aerobní stabilitu. Pokles hodnoty pH a přímý účinek kyseliny octové inhibují proliferaci nežádoucích mikroorganismů ve prospěch zlepšení kvality krmiva.

Více informací

Máte dotazy k tomuto tématu?