Odchov telat

Management odchovu telat se často podceňuje. Nicméně je dnes všeobecně známo, že užitkovost telat má velký vliv na budoucí produkci mléka. To platí také pro kůzlata a jehňata.

Správné postupy odchovu začínají momentem narození telete. Hlavním cílem v prvních dnech života je udržet tele zdravé. I při optimálním krmení mlezivem se mohou vyskytnout průjmy, a to z mnoha různých důvodů. Produkty Biotronic® Top3 a Digestarom® jsou vynikající krmná aditiva pro telata, která podporují zdraví trávicího traktu v této rané fázi odchovu.

Pokusy ukazují, že při použití konceptu společnosti BIOMIN pro odchov zvířat se snižuje mortalita zvířat a náklady na léčbu onemocnění. Zvyšuje se příjem krmiv a jejich produkční účinnost, což vede ke zlepšení parametrů růstu. Soberon et al. uvádí, že 1 kg průměrného denního přírůstku do odstavu se promítá do zvýšení dojivosti o 850 kg během první laktace (P<0,01, n=1244).

Produkty

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® je speciálně vyvinutý fytogenní produkt pro podporu trávení a využitelnosti krmiva, který v sobě kombinuje jedinečné zchutňující s biologicky aktivními vlastnostmi. Digestarom® je zchutňovadlo vhodné pro drůbež, prasata, přežvýkavce, ryby a krevety, a také domácí zvířata.

Více informací

Biotronic®

Biotronic®

Produktová řada Biotronic® jsou kombinací vybraných směsí organických a anorganických kyselin a jejich solí. Produkty zlepšují hygienu krmiv snižováním pH a pufrační kapacity, a potlačením gram-negativních bakterií, jako jsou Salmonella sp. a E. coli. Biotronic® je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata, telata a ryby.

Více informací

Máte dotazy k tomuto tématu?