Print Version
   Close

URL: https://www2.biomin.net/cz/druh-zvirat/prezvykavci/odchov-telat/?type=98

Odchov telat

Management odchovu telat se často podceňuje. Nicméně je dnes všeobecně známo, že užitkovost telat má velký vliv na budoucí produkci mléka. To platí také pro kůzlata a jehňata.

Správné postupy odchovu začínají momentem narození telete. Hlavním cílem v prvních dnech života je udržet tele zdravé. I při optimálním krmení mlezivem se mohou vyskytnout průjmy, a to z mnoha různých důvodů. Produkty Biotronic® Top3 a Digestarom® jsou vynikající krmná aditiva pro telata, která podporují zdraví trávicího traktu v této rané fázi odchovu.

Pokusy ukazují, že při použití konceptu společnosti BIOMIN pro odchov zvířat se snižuje mortalita zvířat a náklady na léčbu onemocnění. Zvyšuje se příjem krmiv a jejich produkční účinnost, což vede ke zlepšení parametrů růstu. Soberon et al. uvádí, že 1 kg průměrného denního přírůstku do odstavu se promítá do zvýšení dojivosti o 850 kg během první laktace (P<0,01, n=1244).

Produkty

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® je speciálně vyvinutý fytogenní produkt pro podporu trávení a využitelnosti krmiva, který v sobě kombinuje jedinečné zchutňující s biologicky aktivními vlastnostmi. Digestarom® je zchutňovadlo vhodné pro drůbež, prasata, přežvýkavce, ryby a krevety, a také domácí zvířata.

Více informací

Biotronic®

Biotronic®

Produktová řada Biotronic® jsou kombinací vybraných směsí organických a anorganických kyselin a jejich solí. Produkty zlepšují hygienu krmiv snižováním pH a pufrační kapacity, a potlačením gram-negativních bakterií, jako jsou Salmonella sp. a E. coli. Biotronic® je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata, telata a ryby.

Více informací

Máte dotazy k tomuto tématu?Související média

BIOMIN Mycotoxin Survey H1 2019 Results

Results on the occurrence of mycotoxins in 9730 finished feed and raw commodities samples from 72 countries based on 44727 analyses conducted between January and June 2019.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net