Produkce mléka

Produkce mléka za laktaci a celoživotní užitkovost dojnice jsou nejvíce rozhodujícím faktorem celkové ziskovosti mléčné farmy. Laktace závisí na mnoha faktorech.

Chov vysokoprodukčních dojnic začíná optimálními postupy při odchovu telat, při kterých se klade důraz především na rozvoj bachorové kapacity a tvorbu bachorových klků.

Pro vysokou produkci mléka je také nezbytná vysoká kvalita krmiv. Siláže, které jsou součástí krmných dávek, musí mít vynikající kvalitu, která může být zlepšena použitím silážních aditiv řady Biomin® BioStabil.

Mykotoxiny se vyskytují, i když nejsou často zjištěny žádné klinické příznaky. To zdůrazňuje potřebu zavést vhodné strategie managementu rizik mykotoxinů. V této strategii je rozhodující použití produktů řady Mycofix®, protože působí přímo proti negativním účinkům mykotoxinů.

Moderní dojnice mají vynikající potenciál pro dojivost. Nicméně, nedostatečný příjem krmiva tento genetický potenciál omezuje. Při použití produktu Digestrarom® se zlepšuje příjem krmiva a může být dosaženo vysoké mléčné produkce.

Produkce mléka závisí na dobrém zdraví bachoru. Zlepšení bachorové flóry a trávení má pozitivní vliv na dojivost krav. Nový produkt z autolyzovaných kvasinek, Levabon® Rumen E je navržen speciálně pro zlepšení funkce bachoru.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Produktová řada Mycofix® představuje speciálně vyvinutá krmná aditiva, která chrání zdraví zvířat prostřednictvím deaktivace nebezpečných mykotoxinů, nacházejících se v kontaminovaných krmivech. Je vhodný pro použití v krmivech pro drůbež, prasata a přežvýkavce a rovněž pro ryby a krevety.

Více informací

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil je produktová řada silážních inokulantů na bázi vybraných bakterií mléčného kvašení. Tyto bakterie produkují jako metabolity kyselinu mléčnou a kyselinu octovou ve vyváženém poměru pro zlepšení kvality fermentačního procesu a delší aerobní stabilitu. Pokles hodnoty pH a přímý účinek kyseliny octové inhibují proliferaci nežádoucích mikroorganismů ve prospěch zlepšení kvality krmiva.

Více informací

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® je speciálně vyvinutý fytogenní produkt pro podporu trávení a využitelnosti krmiva, který v sobě kombinuje jedinečné zchutňující s biologicky aktivními vlastnostmi. Digestarom® je zchutňovadlo vhodné pro drůbež, prasata, přežvýkavce, ryby a krevety, a také domácí zvířata.

Více informací

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E je produkt ze sprejově sušených, autolyzovaných kvasinek (Saccharomyces cerevisiae), který se vyrábí prostřednictvím vlastního chráněného výrobního procesu pro standardizovanou autolytickou degradaci kvasinkové buňky. Tento kvasinkový produkt je bohatý na bioaktivní složky a živiny, jako jsou esenciální aminokyseliny, bílkoviny, sacharidy buněčných stěn, nukleotidy a vitaminy skupiny B.

Více informací

Máte dotazy k tomuto tématu?