Kdo jsme

Staráme se o zdravou výživu zvířat – Naturally ahead

Společnost BIOMIN se věnuje vývoji inovativních a udržitelných řešení, která zaručují úspěch našich zákazníků prostřednictvím zdravé a bezpečné výživy zvířat.

Využití vědy a odborných znalostí je založeno na důkladném pochopení a uznání potřeb a problémů našich zákazníků. Tento princip nám umožňuje dodávat řešení, která podporují a zlepšují zdraví zvířat, optimalizují jejich užitkovost a efektivitu výroby.

Čím se zabýváme

BIOMIN, vedoucí společnost zaměřená na zdraví ve výživě zvířat, vyvíjí a vyrábí krmná aditiva, premixy a služby ke zlepšení zdraví a užitkovosti zvířat, s ohledem na ekonomiku chovu.

Využíváním nejmodernějších technologií a extenzívních programů výzkumu a vývoje, BIOMIN nabízí produkty stabilní kvality, zahrnující řešení management rizik mykotoxinů, průlomový koncept přírodních růstových stimulátorů a další specifická řešení týkající se požadavků na výživu prasat, drůbeže, skotu a akvakultur.

BIOMIN je zavázán:

 • svým zákazníkům
 • zavádět inovace orientované na užitkovost
 • udržovat firemní kulturu, která uznává a podporuje talenty
 • činit rozhodnutí, kde je nejvyšší prioritou udržitelnost

Firemní politika společnosti BIOMIN

Naším posláním je naplnit očekávání a požadavky našich zákazníků, zaměstnanců, investorů a dodavatelů. Při zvyšování ziskovosti bereme ohled na nejlepší možné splnění požadavků na kvalitu, životní prostředí, zdraví, bezpečnost a spolehlivost.

 • O našich zákaznících a dodavatelích přemýšlíme jako o partnerech, se kterými chceme udržovat dlouhodobé vztahy.
 • Zavazujeme se k dodržování zásad kodexu BIOMINu.
 • Za zachování vysoké kvality našich produktů a služeb je zodpovědný každý z našich zaměstnanců.
 • Naším cílem je neustálé zlepšování a inovace, abychom tak podporovali úspěch našich zákazníků i naší společnosti.
 • Klademe důraz na mezinárodní spolupráci a týmovou práci s ohledem na kulturní rozdíly v rámci našeho celosvětového působení.
 • Zavazujeme se k dodržování příslušných zákonů a právních nařízení, abychom zaručili nejvyšší možnou bezpečnost krmiva, ze které plyne i vysoká kvalita potravin.
 • Chráníme naše know-how, obchodní a marketingová tajemství.
 • Zavazujeme se, že s přírodními surovinami budeme nakládat ekonomicky a účelně.
 • Přispíváme ke snížení globálního oteplování.

Úspěch našich zákazníků, dodavatelů i BIOMINu je založen na našich základních hodnotách: