Kvalita

Kvalita pro nás znamená to, že naši zákazníci mohou nakupovat produkty BIOMIN kdykoliv a s plnou důvěrou v jejich spolehlivost a účinnost. To je to, co od nás naši zákazníci očekávají a tolik oceňují, a je hodnotou, která nás vede ve všem, co děláme, a chceme, aby se díky našemu každodennímu nasazení zachovala.

Děláme vše proto, abychom dosáhli a udržovali nejvyšší úroveň hygieny, bezpečnosti a skladovatelnosti našich produktů, od vstupních surovin až ke konečnému produktu. To jsou naše hodnoty kvality.

Kvalitní produkty

Všechny suroviny jsou nakupovány výhradně od vybrané skupiny dodavatelů a podrobeny pečlivé kontrole při příjmu. Filozofií BIOMINu je uzavírat dlouhodobé obchodní vztahy s dodavateli s cílem zajistit trvale vysokou kvalitu.

Součástí výrobního procesu BIOMINu je přísná kontrola kvality všech surovin a produktů.

Motivovaný tým

Kontinuální vzdělávání je součástí naší firemní kultury. Vážíme si celoživotního učení, které nejen dále zlepšuje schopnosti a dovednosti našich zaměstnanců, ale především zvyšuje motivaci a radost z práce.

Nastavení norem kvality

BIOMIN je přesvědčen, že úspěch závisí na neustálém zlepšování firemních norem kvality.

V roce 1977 zavedl BIOMIN mezinárodní normu ISO 9001. Systém HACCP, zavedený postupně ve výrobních závodech, zaručuje jistotu kvality, kterou u nás zákazníci hledají.

Mezinárodní a lokální normy kvality krmiv GMP+, FAMI-QS a QS garantují další stupeň kontroly a kvality u všech našich produktů – od nákupu vstupních surovin po finální výrobu.

BIOMIN klade velký důraz na výrobu vysoce kvalitních produktů. Vysoká kvalita našich krmiv je nejlepším předpokladem pro kvalitní potraviny. Naší nejvyšší prioritou je spokojenost našich zákazníků, které se snažíme dosahovat zavedením nejpřísnějších měřítek kvality v krmivářském průmyslu.

ISO 14040 Posuzování životního cyklu

V září 2011 dokončil BIOMIN certifikaci normy ISO 14040 “Posuzování životního cyklu” (zkratka LCA z anglického názvu Life Cycle Assessment). Optimalizací využití krmiv a zvyšováním užitkovosti zvířat je možné snížit emise skleníkových plynů z živočišné výroby.

Pro více informací o normě ISO 14040 Posuzování životního cyklu (LCA - Life Cycle Assessment) klikněte zde

S případnými dotazy a požadavky nás prosím kontaktujte na adrese: Opens window for sending emailquality(at)biomin.net