Výzkum - v srdci společnosti BIOMIN

Výzkum a vývoj jsou základním kamenem všech činností BIOMINu. Veškerý základní aplikovaný výzkum provádí vlastní výzkumný tým v BIOMIN Research Center (Výzkumné centrum společnosti BIOMIN, BRC) v Kampusu Tulln v Rakousku.

Výzkumné aktivity BIOMINu podporuje spolupráce s globálními výzkumnými ústavy a organizacemi. Synergie vyplývající z této výzkumné spolupráce nás inspiruje k posouvání stávajících hranic v oblasti výživy zvířat a pokračování v práci na vývoji řešení orientovaných na zákazníka, které jsou o krok napřed před konkurencí.

Prostřednictvím společných projektů s renomovanými univerzitami a výzkumnými ústavy je BIOMIN neustále ve styku s nejnovějšími vědeckými poznatky, na jejichž základě jsou vyvíjena a vyráběna naše krmná aditiva. V současné době spolupracujeme s více než 150 institucemi po celém světě.

BIOMIN Research Center

BIOMIN Research Center (Výzkumné centrum společnosti BIOMIN, BRC) v rakouském Tullnu je pracovištěm výzkumných týmů BIOMINu v oblastech mikrobiologie, molekulární biologie, buněčné biologie, analytiky, fermentace, formulace bioaktivních složek a kontroly kvality. Naši vědci pracují na vývoji nových metod, často až na molekulární úrovni, které slouží jako nástroje a základ pro průlomové inovace v krmivářském průmyslu.

Oddělení vývoje v Getzersdorfu

S využitím výsledků z nově vyvinutých komponentů z našich výzkumných center (BIOMIN Research Center, BRC a Center for Applied Animal Nutrition, CAN) vyvíjejí naši odborníci na výživu zvířat v Oddělení vývoje v Getzersdorfu, sídle společnosti BIOMIN, nové a inovativní doplňkové látky.

Nově vyvinuté produkty jsou před uvedením na trh v Oddělení vývoje důkladně testovány.

Development Department in Getzersdorf, Austria

Campus Tulln

Společně s odborníky z naší vědecké sítě v Campus Tulln pracují členové výzkumného týmu BIOMINu na vývoji nových složek, které lze efektivně využít v různých oblastech chovu a výživy zvířat.

Center for Applied Animal Nutrition

BIOMIN má celou řadu zkušebních zařízení známých jako Centra pro aplikovanou výživu zvířat (Centers for Applied Animal Nutrition, CANs).

Tato zařízení spolupracují s vysokými školami a výzkumnými institucemi a vytváří tak globální výzkumnou síť. Díky této spolupráci dochází k vývoji, zavádění a testování produktů BIOMIN.

Výzkumná činnost

Naše specializované výzkumné týmy vyvíjejí nové metody, často až na molekulární úrovni, jako nástroje pro vyvíjení nových řešení v krmivářském průmyslu.

Objevování a výzkum

 • Vyšetřování mikrobiálních aktivit a metabolických drah
 • Vyhledávání a charakterizace nových enzymů
 • Včasná prototypizace

„Naše vize - biologie a technologie pro budoucnost výživy zvířat“

Enzymologie

 • Genová exprese a purifikace rekombinantních enzymů
 • Stanovení enzymatické aktivity a enzymové kinetiky
 • Vývoj enzymů na základě proteinového inženýrství

„Přírodní katalyzátory – máme řešení pro eliminaci účinků mykotoxinů a bezpečnou výživu zvířat.“

Vývoj biologických procesů

 • Vývoj biologických procesů pro mikroorganismy a enzymy
 • Optimalizace fermentačních procesů
 • Vývoj a optimalizace dalších navazujících procesů
 • Vyšší aktivita biologických procesů

„Od jedné buňky k miliónům buněk – zavádění vědeckých poznatků do praxe.“

Analytická chemie

 • HPLC analýza organických kyselin, karbohydrátů, nukleotidů a rostlinných extraktů
 • LC-MS/MS analýza mykotoxinů a biomarkerů
 • GC-MS analýza fytogenických aktivních částic
 • Studium účinků látek při fermentaci v bachoru in vitro

„Rozklad až na molekuly – přesně analyzujeme, jak naše produkty fungují.“

GUTomika

 • Objev střevních mikroorganismů se specifickými vlastnostmi jako je inhibice patogenů
 • DNA analýza střevní mikroflóry, její diverzita a složení
 • Metagenomika pro výzkum funkčních potenciálů mikrobiálních genomů
 • Transkriptomika pro studium aspektů u zvířat na úrovni RNA (genová exprese)

„Základy chápání zdraví střeva v souvislosti s příjmem krmiva“

Buněčná biologie

Buněčná biologie
 • Screening a testování látek na 16+ rozdílných buněčných liniích od 7 různých druhů zvířat
 • Vznik nových modelů tkáňových a buněčných kultur
 • Výzkum imunomodulačních, protizánětlivých a antioxidačních účinků
 • Studium funkce střevní bariéry in vitro a in vivo
 • Vyhodnocení krmných pokusů

„Studujeme buňky zvířat pro lepší pochopení způsobu účinku doplňkových látek v krmivech.“

Bioactive Ingredient Formulation (BIF)

Formulace bioaktivních složek
 • Vývoj a optimalizace procesů sušení
 • Složení produktů a proces enkapsulace pro maximální účinnost bioaktivních složek
 • Charakteristika a vyhodnocení složení produktů pro zaručení spokojenosti našich zákazníků

„Zvyšujeme účinnost bioaktivních látek vhodným složením produktů a cíleným uvolňováním.“