Biomin® BioStabil

Zachovejte energii ve vaší siláži

Biomin® BioStabil je produktová řada silážních inokulantů na bázi vybraných bakterií mléčného kvašení. Tyto bakterie produkují jako metabolity kyselinu mléčnou a kyselinu octovou ve vyváženém poměru pro zlepšení kvality fermentačního procesu a delší aerobní stabilitu. Pokles hodnoty pH a přímý účinek kyseliny octové inhibují proliferaci nežádoucích mikroorganismů ve prospěch zlepšení kvality krmiva.

Použití produktů Biomin® BioStabil má za následek vyšší obsah energie a bílkovin v silážích.

Jaké jsou hlavní výhody použití?

  • Lepší fermentace
  • Vyšší obsah energie
  • Zachování obsahu bílkovin
  • Delší trvanlivost siláží (aerobní stabilita)
  • Snadné použití
  • Produkty neobsahují geneticky modifikované organismy (GMO)

Aplikace

  • Biomin® BioStabil Plus: trávy, vojtěška, jetel apod
  • Biomin® BioStabil Mays: kukuřice, CCM a čirok
  • Biomin® BioStabil Wraps: siláže v balících a vacích
  • Biomin® BioStabil Biogas: plodiny pro výrobu bioplynu

Produkty Biomin® BioStabil dosahují optimálního účinku při správném managementu silážování.

Máte dotazy k této produktové řadě?

Některá prohlášení nemusí platit ve všech geografických oblastech. Prohlášení o daném produktu se mohou lišit v závislosti na platných předpisech.

Dostupnost produktů se může v různých zemích lišit, pro více informací, prosím, kontaktujte BIOMIN.