Print Version
   Close

URL: https://www2.biomin.net/cz/prohlaseni/?type=98

Prohlášení

BIOMIN Holding GmbH se snaží maximálně zajistit, aby veškeré informace obsažené na těchto internetových stránkách byly v době svého vydání přesné a spolehlivé. Nemůže ovšem přijmout odpovědnost za chyby, opomenutí či nepřesnosti nebo za výsledky získané využitím těchto informací.

BIOMIN Holding GmbH nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty plynoucí z použití informací na těchto internetových stránkách. Informace na těchto stránkách mohou být neúplné, zastaralé nebo nesprávné a mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo pravopisné chyby. Informace se mohou měnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. BIOMIN Holding GmbH může měnit nebo vylepšovat uvedené produkty a/nebo služby kdykoliv bez předchozího upozornění, ale nenese žádnou odpovědnost za aktualizace.

Kromě našich vlastních informací poskytujeme našim uživatelům i odkazy na externí internetové stránky a externí zdroje informací. Vzhled a obsah těchto externích odkazů nesmí být spojován s BIOMINem. Tyto zdroje externích informací nejsou pod kontrolou BIOMIN Holding GmbH. Každý uživatel je zodpovědný za vlastní rozhodnutí o přesnosti, spolehlivosti a správnosti informací v nich obsažených. BIOMIN Holding GmbH nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nesprávné a nezákonné informace nebo obsah, které jsou poskytovány v odkazech externích internetových stránek.
BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net