Přední odborníci na mykotoxiny mapují současné vědecké poznatky a výhled do budoucna

Photo: BIOMIN„Výzkumy odhalily, že i nižší a běžně zjišťované hladiny mykotoxinů mají fyziologické a imunologické dopady a ovlivňují funkce trávicího traktu,” říká prof. Todd Applegate z University of Georgia. „Tyto nepříznivé účinky jsou rozmanité – od zvyšování endogenních ztrát živin z trávicího traktu způsobeného aflatoxiny, přes narušení celistvosti střevní sliznice působením deoxynivalenolu, po prohlubování závažnosti kokcidiových lézí a jejich zpomalené hojení v důsledku změn v řízení zánětlivých procesů vyvolaných přítomností fumonisinů,” vysvětluje pan profesor.

Účinné nástroje

Pokroky v metodách detekce mykotoxinů a analytických technikách ukázaly, že problém mykotoxinů je mnohem rozsáhlejší a rozmanitější než jsme si dříve mysleli. „Vyvinuli jsme metodu, která dokáže stanovit 380 plísňových, bakteriálních a rostlinných metabolitů v kultivačních médiích, obilovinách, potravinářských výrobcích a krmivech,” zdůraznil prof. Rudolf Krska z Univerzity přírodních zdrojů a věd (BOKU) ve Vídni. Tato metoda a další nástroje pomáhají posunovat dále hranice našich znalostí o mykotoxinech.

Širší spektrum, rostoucí riziko

„Většina současných poznatků o nepříznivých dopadech mykotoxinů na zdraví zvířat i lidí se obecně týká pouze účinků jednotlivých mykotoxinů,” tvrdí prof. Christopher Elliott z Institutu pro globální bezpečnost potravin na Queen´s University v Belfastu. „V důsledku klimatických změn, dovozu krmných surovin z jiných částí světa a využívání nových zdrojů krmiv je dnes riziko zátěže a působení mnoha toxinů současně mnohem vyšší než kdy dříve.”

Inovativní řešení

Řešení tohoto závažného problému vyžaduje nejmodernější metody deaktivace mykotoxinů. Takovou metodou je biotransformace, která přeměňuje toxiny na neškodné metabolity. I když jsou mykotoxiny škodlivé látky kontaminující krmiva pro zvířata, existuje ještě další úhel pohledu, jak říká doktor Wulf-Dieter Moll z Výzkumného centra BIOMIN.

„Pro určité specializované bakterie jsou mykotoxiny velmi lákavými živinami. Tyto bakterie produkují enzymy, které štěpí mykotoxiny. Některé z těchto enzymů můžeme používat jako doplňkové látky,” vysvětlil dr. Moll.

Enzymatická biotransformace již zaznamenala vědecký i komerční úspěch v podobě produktu FUMzyme®, který je složkou produktové linie Mycofix®, a je vůbec prvním purifikovaným enzymem registrovaným v Evropské unii, který prokazatelně biotransformuje fumonisiny na netoxické metabolity.

„Biotransformace pomocí doplňkových látek přidávaných do krmiva je nejvyspělejší metodou ochrany hospodářských zvířat před škodlivými účinky mykotoxinů. Očekáváme, že její význam rychle poroste,” dodal dr. Moll.

Prof. Applegate, prof. Elliot, prof. Krska a dr. Moll se s vámi podělí o své znalosti a zkušenosti na výživářské konferenci World Nutrition Forum 2016, která se koná ve dnech 12.-15. října 2016 v kanadském Vancouveru (více informací na (www.worldnutritionforum.info).