உங்களது பறவைகளுக்கான உணவுத் தேவைகள், ஆரோக்கிய ஆதரவு மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் நிரந்தரமான கோழிப்பண்ணை தீவனத் தீர்வுகளை வழங்குகிறோம்.

மேலும் அறிய!

உங்களது பசு மற்றும் கால்நடைகளுக்கான உணவுத் தேவைகள், ஆரோக்கிய ஆதரவு மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் நிரந்தரமான கால்நடைத் தீவனத் தீர்வுகளை பயோமின் வழங்குகிறது.

மேலும் அறிய!

உங்களது மீன் மற்றும் இறால்களுக்கான உணவுத் தேவைகள், ஆரோக்கிய ஆதரவு மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் நிரந்தரமான நீர்வாழ்வனவற்றுக்கான உணவுத் தீர்வுகளை வழங்குகிறோம்.

மேலும் அறிக!

நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்

ஒரு விலங்கு ஊட்டச்சத்து நிறுவனமாக, பயோமின் ஆரோக்கியமான மற்றும் இலாபகரமான விலங்குகளுக்கான உணவு சேர்க்கைகள், முன்கலப்புகள் மற்றும் மற்ற சேவைகளை உருவாக்குகிறது, உற்பத்தி செய்கிறது. எங்களது தீர்வுகள் பன்றிகள், கோழிகள், கால்நடைகள் மற்றும் நீர்வாழ்வனவற்றுக்கான மைக்கோடாக்சின் அபாய மேலாண்மை மற்றும் இயல்பான வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதை உள்ளடக்கியவை

மேலும் அறிக!

பயோமின் ஆராய்ச்சிகள்

பயோமின் ஆராய்ச்சியானது எங்களது அனைத்து புதுமையான படைப்புகளுக்கும் இதயமாக இயங்குகிறது. எங்களது விஞ்ஞானிகள் புதுமையான மற்றும் பயனளிக்கக் கூடிய தீவன உணவுப் பொருட்களை வடிவமைப்பதற்கு அடித்தளமாக விளங்கும் புதிய முறைகளை உருவாக்குகிறார்கள்.

மேலும் அறிய!

தொடர்புடைய செய்திகள்

சமீபத்திய செய்திகள்

BIOMIN Mycotoxin Survey H1 2019 Results

Results on the occurrence of mycotoxins in 9730 finished feed and raw commodities samples from 72 countries based on 44727 analyses conducted between January and June 2019.

Mycofix® App

வேலை வாய்ப்புகள்

எங்கள் நிறுவனத்தின் அனைத்து வேலை வாய்ப்பு செய்திகளையும் இங்கே காணலாம்

 

மேலும்!