கன்று வளர்ப்பு - Calf Rearing

கன்று வளர்ப்பு மேலாண்மை என்பது பெரும்பாலும் குறைத்து மதிப்பிடப்படுகிறது. எனினும், இன்றைய நாளில், கன்றின் செயல்திறன், எதிர்கால பால் உற்பத்தியில் ஒரு பெரும் தாக்கவிளைவை கொண்டிருக்கும் என்பது பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது, வெள்ளாட்டுக்குட்டிகளுக்கும் மற்றும் செம்மறியாட்டுக்குட்டிகளுக்கும்கூடப் பொருந்தும்.

நல்ல வளர்ப்பு நடைமுறைகள் கன்று பிறந்த தருணத்திலிருந்து தொடங்குகின்றன. கன்றை ஆரோக்கியமாக பராமரிப்பதே, கன்று ஈன்ற முதல் சில நாட்களில் முக்கிய குறிக்கோளாக இருக்கிறது. தாய்ப்பாலை கன்றுக்கு / குட்டிக்கு உகந்தளவு கொடுக்கப்பட்டும் கூட பல்வேறு காரணங்களால் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பநிலையிலேயே குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த செயலாற்றுகின்ற பயோட்ரானிக்® டாப்3 (Biotronic® Top3) மற்றும் டைஜஸ்ட்ரோம்® (Digestarom®) ஆகியவை கன்றுகுட்டிகளுக்கு சிறந்த சேர்மானங்களாகும்.

விலங்குகளை வளர்ப்பதற்கான பயோமின் கருத்தக்கத்தை பயன்படுத்துவதால் விலங்குகளின் இறப்புவீதமும் மற்றும் மருந்தளிப்புச் செலவுகளும் குறைந்துள்ளன என்பதை பரிசோதனைகள் காட்டுகின்றன. தீவன உட்கொள்ளல் அளவும் மற்றும் தீவன செயல்திறனும் மேம்படுவதால், அதன் விளைபயனாக நல்ல வளர்ச்சிவீதங்கள் எட்டப்படுகின்றன. சோபரான் எட் ஆல் (Soberon et al.)-ஐ பொறுத்தவரை, தாய்ப்பால் தருவதை நிறுத்துவதற்கு முன்பு, சராசரியாக 1 கிகி கொடுப்பது என்பது, முதல் பால் கொடுத்தலில் மட்டும் அதிகமாக 850 கி.கி. பால் உற்பத்தி ஆதாயத்தை வழங்குகிறது (P<0.01, n=1,244).

எங்களது தீர்வு

டைஜெஸ்டாரோம்® - Digestarom®

டைஜெஸ்டாரோம்® (Digestarom®) என்பது பிரத்யேகமாக கலவையாக்கப்பட்ட ஒரு பைட்டோஜெனிக் புராடக்ட் ஆகும். இது, தனித்துவமான சுவைமணம் கூட்டும் பண்புகளை உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் பண்புகளுடன் ஒன்றாக இணைப்பதன் மூலம் செரிமானம் மற்றும் தீவன பலனளிப்புத்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டைஜெஸ்டாரோம்® (Digestarom®) ஆனது கோழியின வளர்ப்புப் பறவைகள், பன்றி, அசை போடும் விலங்கினம், மீன் மற்றும் கூனி இறால்களுக்கான தீவனங்களிலும் நட்புடன் பழகி உடனிருக்கும் விலங்குகளுக்கான உணவுகளிலும் பயன்படுத்துவதற்கு பொருத்தமானது.

மேலும் அறிய!

பயோடிரானிக்® - Biotronic®

பயோடிரானிக்® (Biotronic®) புராடக்ட் வகை என்பது pH மற்றும் தாங்கல் கொள்திறனை குறைப்பதன் மூலமாகவும் சால்மோனெல்லா இனங்கள், இ.கோலி பாக்டீரியா போன்ற கிராம் கறையாக்கத்தை ஏற்காத பாக்டீரியாக்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாகவும் தீவன மற்றும் நீர் துப்புரவை மேம்படுத்துவதற்காக கரிம மற்றும் கனிம அமிலங்கள் மற்றும் அவற்றின் உப்புகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலவைகளின் ஒரு சேர்க்கை ஆகும். பயோடிரானிக்® (Biotronic®) கோழியின வளர்ப்புப் பறவைகள், பன்றி மற்றும் மீன் தீவனங்களுக்கு பொருத்தமானது.

மேலும் அறிய!

இந்த தலைப்பு பற்றிய உங்கள் கேள்விகளுக்கு...