Tvarumas

Dirbdami pramoniniame sektoriuje, kurioje pirmiausia susiduriame su gyvais organizmais ir pagrindinėmis žmonių reikmėmis – gauti maisto, mes turime laikytis tvarumo principų, taikomų sveikatos, maisto saugos ir kokybės bei aplinkosaugos sritims.

Žalioji produkcija

BIOMIN atlieka gyvavimo ciklo analizę (Opens external link in new windowISO 14040 & Opens external link in new windowISO 14044), leidžiančią kiekybiškai įvertinti poveikį aplinkai, susijusį su visu mūsų produktų („cradle-to-grave“) gyvavimo ciklu. Tokiu būdu BIOMIN nustato ir kiekybiškai įvertina poveikį aplinkai, kurį daro mūsų produktai, ir palygina jį su BIOMIN produktų gyvūnams lemiamu produktyvumo didinimo efektu bei atitinkamu išmetamo CO2 sumažėjimu.

ISO 14001 Certified

Atsinaujinanti energija verslo srityje

Siekdama spręsti su mūsų veiklos poveikiu aplinkai susijusias problemas, BIOMIN pradėjo investuoti į atsinaujinančią energiją, naudojamą kasdienėje verslo veikloje. Biuro pastatuose ir gamybinėje infrastruktūroje yra įrengta saulės baterijų plokščių, naudojamos geresnės izoliacinės technologijos ir įrenginiai, naudojantys cukrašvendrių biokurą šilumos ir energijos gamybai. Rezultatas yra tas, kad daugiau nei 90 % reikalingos energijos gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Naujame padalinyje Vietname biuro stogai yra padengti žole, o naujųjų gamybos pastatų sienos yra pastatytos iš autoklavinio akytojo betono blokelių, kurie taupo energiją. Saulės baterijų plokštės suteikia 30 % energijos, reikalingos gamybos procesams.

Nauja BIOMIN būstinė, kuri turi būti užbaigta 2015 m., bus su izoliaciniu pastato apdangalu, požeminėmis vandens šildymo ir vėsinimo sistemomis bei vėdinimo sistemomis, veikiančiomis pagal šilumos susigrąžinimo principą ir naudojančiomis fotoelementų energiją. Siekiama, kad ERBER GROUP miestelio kompleksas gautų pirmavimo energijos ir aplinkos valdymo (LEED) platininį sertifikatą. Toks sertifikatas pastatui Austrijoje suteiktas pirmą kartą.

BIOMIN padalinys Vietname
ERBER GROUP miestelio kompleksas – naujoji BIOMIN būstinė

Mityba kokybiškais pašarais

Pašarų naudojimo optimizavimas ir gyvulininkystės produktyvumo didinimas yra susijęs su išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiu, susidarančiu ūkių veikloje. BIOMIN pašarų priedai sukurti, atsižvelgus į būtinybę sumažinti pašarų sąnaudas ir gerokai sumažinti išmetamą CO2 ūkių veikloje.

Lyginamieji tyrimai parodė, kad 1 tona CO2, išmetamo gaminant BIOMIN produktą, užtikrina mažesnį CO2 išmetimą (net iki 128 t) broilerių gamyboje. Neminint gerų rodiklių, gautų apskaičiavus pašarų sunaudojimą ir svorio priaugimą, bandymai įrodė, kad įkapsuliuoto į apvalkalą fitogeninio pašarų priedo (parduodamo kaip Biomin® P. E. P.) buvimas pašare užtikrina išmetamo amoniako sumažėjimą kiaulininkystėje, nes sumažinamas fermentacijos produktų kiekis ir padidinamas baltymų virškinamumas.

 

Digestarom® poveikis amoniako išmetimui auginant kiaules ir ruošiant kiaulienos produkciją.
Digestarom® poveikis amoniako išmetimui auginant kiaules ir ruošiant kiaulienos produkciją.

„Nutrieconomics“ koncepcija

BIOMIN NutriEconomics® koncepcija apima mitybą, ekonomiką ir aplinkosaugą. Šių trijų sričių tikslų derinimas formuojant NutriEconomics® reiškia, kad siekiama gyvulininkystės tvarumo, ekonominio efektyvumo, atsižvelgus į aplinkosaugos reikmes.