Atsakomybė

Įmonė BIOMIN Holding siekia užtikrinti, kad šioje svetainėje pateikta informacija būtų tiksli ir patikima, tačiau įmonė negali prisiimti atsakomybės už klaidas, neišsamią informaciją, netikslumus arba rezultatus, gautus naudojantis tokia informacija.

BIOMIN Holding neprisiima jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar nepagrįstas koncepcijas, atsiradusius (-ias) naudojant šiame tinklapyje pateiktą informaciją. Informacija šiame tinklapyje gali būti neišsami, pasenusi arba neteisinga, joje gali būti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų. Informacija gali būti pakeista ar atnaujinta apie tai neįspėjus. BIOMIN Holding bet kuriuo metu gali pakeisti arba patobulinti aprašytus produktus ir (arba) paslaugas, tačiau neįsipareigoja jų nuolat atnaujinti.

Kartu su tinklapyje pateikiama informacija pateikiami ir kitų tinklapių saitai ir (arba) informacijos šaltiniai – tai paslauga mūsų tinklapio naudotojams. Šių kitų tinklapių saitų nuorodos nereiškia, kad BIOMIN yra kokiu nors būdu susijusi su išorės informacijos šaltiniais. Šie išorės informacijos šaltiniai nėra BIOMIN Holding kontroliuojami. Patys naudotojai turi nuspręsti, kiek tiksli, patikima ir (arba) teisinga yra minėtuose šaltiniuose pateikta informacija. BIOMIN Holding neprisiima atsakomybės už neteisingą ar neteisėtą informaciją ir turinį išorės tinklapių, kurių saitai pateikiami.