BIOMIN Polska – 10 lat sukcesów na rynku w Polsce!

Zgromadzonych licznie gości, hodowców, lekarzy weterynarii, dystrybutorów dodatków paszowych, przedstawicieli świata nauki i przemysłu paszowego, powitał Karol Rudnicki, Dyrektor Zarządzający BIOMIN Polska i Gerhard Galsterer, Dyrektor Regionalny BIOMIN GmbH. W kilku słowach powitali wszystkich obecnych, podziękowali za przybycie i zaprosili do aktywnego uczestnictwa i  dyskusji o przyszłości hodowli w Polsce i o wyzwaniach dla produkcji zwierzęcej wolnej od antybiotyków.  

Na zaproszenie całego zespołu BIOMIN Polska przyjechał właściciel firmy Erich Erber. W swoim wykładzie skupił się przede wszystkim nad przedstawieniem wizji, według której działa firma i podkreślił, że zawsze najważniejsze były, są i będą nauka i badania naukowe. To koncepcja trzech „S” – Science (nauka), Service (serwis) i Speed (szybkość) jest kluczem do sukcesu firmy zarówno w Polsce jak i na świecie – zaznaczył Erich Erber. Firma BIOMIN posiada własny ośrodek naukowy, który pracuje nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które później znajdują zastosowanie w oferowanych produktach i usługach. Rejestracja FUMzyne® przez Unię Europejską to jedno z najważniejszych wydarzeń w działalności firmy w ostatnich latach. 

Kolejną osobą zaproszoną do wygłoszenia wykładu dla polskich gości był Franz Waxenecker, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju w firmie BIOMIN GmbH. Jego wykład na temat trendów w przemyśle produkcji białka zwierzęcego i zmian nawyków żywieniowych ludności w ostatnich czasach był idealnym wstępem do dalszej dyskusji podzielonej na bloki tematyczne dotyczące trzody chlewnej, drobiu i bydła. 

Część dotyczącą produkcji trzody chlewnej swoim wykładem otworzył prof. Zygmunt Pejsak, który skupił się nad odchowie optymalnej liczby prosiąt nie korzystając z antybiotyków. Kolejnym wykładowcą był Kostantinos Sarantis, pracownik działu Competence Center BIOMIN GmbH, który starał się przybliżyć słuchaczom skomplikowany temat znaczenia mikotoksyn  i ich wpływu na choroby a przez co w końcowym efekcie na kwestie związane ze stosowaniem antybiotyków. Firma BIOMIN to niekwestionowany leader w dezaktywacji mikotoksyn. Wszystkie jej produkty są zarejestrowane przez Unię Europejską, co daje gwarancję skuteczności ich działania. Również i tego tematu między innymi  dotyczył wykład ostatniego z gości, znanego i cenionego w Polsce austriackiego lekarza praktyka – Ferdinada Entenfeller’a. Jego wykład poświęcony w głównej mierze bioasekuracji ferm był idealnym uzupełnieniem referatów poprzednich dwóch znakomitych prelegentów. 

Sesja drobiowa to popis kolejnych, wybitnych przedstawicieli rynku drobiowego w Polsce. Łukasza Dominiaka, dyrektora Krajowej Rady Drobiarstwa- Izby Gospodarczej w Polsce, który swoim wykładem na temat polskiej branży drobiarskiej w obliczu globalnych wyzwań stworzył idealny wstęp do dalszych dyskusji. Dyrektor Dominiak mówił również o działaniach, jakie Rada podejmuje dla promowania polskiego drobiu na rynkach światowych, jak i zwalczania stereotypów i krzywdzących opinii na temat mięsa drobiowego, rozpowszechnianych przez niektóre media w Polsce. Kolejnym punktem dyskusii był wykład prof. Piotra Szeleszczuka na temat rozważnego stosowania antybiotyków w zrównoważonej produkcji drobiarskiej. Prelekcja wywołała merytoryczną dyskusję z będącymi na sali lekarzami terenowymi. Przedstawiciel firmy BIOMIN Mark Karimi, w swoim wykładzie skupił się przede wszystkim nad praktycznymi strategiami redukcji antybiotyków bazując na rozwiązaniach opracowanych przez naukowców pracujących w Centru Badawczym w Tulln i oferowanych przez BIOMIN. W Ponadto podzielił się ze słuchaczami wiedzą i doświadczeniem jakie zdobył w czasie wieloletniej pracy w produkcji drobiarskiej.  

Ostatnia z sesji poświęcona przeżuwaczom i prowadzona przez Żanettę Chodorowska, doradcę wsparcia technicznego BIOMIN skupiła uczestników zainteresowanych uzyskaniem wysokiej jakości mleka wyprodukowanym z ograniczonym użyciem antybiotyków, o których mówił lek. wet. Tomasz Jankowiak, prezes stowarzyszenia Stop Mastitis. Kolejnym gościem, który przybył na sesję ze swoją prezentacją był Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego Wolfgang Markert. Jego wykład mówił o tym co interesuje naszych hodowców najbardziej – doświadczeniach hodowców z Niemiec  i ich problemach z którymi się borykają. Na koniec wisienka na torcie – wykład Żanetty Chodorowskiej na temat niskiej odpornosci krów będącej efektem obecności mikotoksyn w paszy. Jako leader w ich dezaktywacji pragniemy zwrócić uwagę wszystkim hodowcom jakim problemem są mikotoksyny i z jakimi konsekwencjami ekonomicznymi się wiążą. 

Po sesji wykładowej uczestnicy FORUM wzieli udział w jubileuszowej Gali, która bogata była w szereg niespodzianek dla oczu, uszu i podniebienia. Na zaproszenie firmy BIOMIN, QUINS of Violin, uroczy duet dwóch skrzypaczek, dał koncert, wodzirej zatroszczył się o dobry nastrój i zabawę a zespół GIGANT ORKIESTRA zadbał o profesjonalną oprawę muzyczną.