Naturalne dodatki pomagają zapobiegać kokcydiozie

Pytanie: Kokcydioza to choroba drobiu, która od wielu lat zagraża zdrowiu ptaków i jest przyczyną znacznych strat w ich fermowym chowie. Czy zakaz stosowania antybiotyków w produkcji drobiu stanowi poważne wyzwanie w zapobieganiu kokcydiozie?
Odpowiedź: Począwszy od 1940 r. zapobieganie kokcydiozie u ptaków związane jest ze stosowaniem antybiotykowych preparatów jonoforowych i chemicznych, zwanych kokcydiostatykami. Aktualnie przemysł drobiarski podlega ogromnej presji opinii społecznej, która z obawy przed rozszerzaniem się lekooporności drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym także uodparnianiu się pasożytów z rodzaju Eimeria na kokcydiostatyki, domaga się całkowitego wycofania antybiotyków z programów profilaktycznych w produkcji drobiu. Zrozumiałe, że z tego względu rośnie zainteresowanie rozwiązaniami opartymi na stosowaniu nieantybiotykowych dodatków naturalnego pochodzenia.

P: Czy podawanie ptakom dodatków naturalnego pochodzenia równolegle ze szczepionką może wzmacniać
skuteczność szczepienia drobiu przeciw kokcydiozie?

O: Szczepionki oraz dodatki naturalnego pochodzenia, które zostały opracowane w celu zapobiegania kokcydiozie, mogą być podawane oddzielnie lub stosowane jednocześnie. Wyniki wielu badań i doświadczeń wskazują na synergistyczne współdziałanie szczepionek i dodatków naturalnego pochodzenia. Najczęściej stosowanymi dodatkami
są probiotyki i fitogeny. Te dodatki naturalnego pochodzenia stosowane są w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej organizmu ptaków, poprawienia tempa przyrostu ich masy ciała oraz zniszczenia oocyst.
immunologicznej organizmu ptaków, poprawienia tempa przyrostu ich masy ciała oraz zniszczenia oocyst.

P: Kokcydioza niszczy integralność jelit oraz destabilizuje funkcjonowanie mikrobioty przewodu pokarmowego,
która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia jelit, a tym samym zdrowia drobiu. Jakie drobnoustroje są ważne dla kształtowania zdrowej mikrobioty jelit?

O: Celem jest zawsze poprawa zdrowia jelit! Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy tego dokonać? Integralność jelit jest podstawą dla uzyskania lepszego trawienia paszy i większej adsorbcji składników pokarmowych. Integralność
możemy wspomóc dzięki zrównoważonej i stabilnej mikrobiocie jelit. Badając naturalną mikrobiotę jelit drobiu, najczęściej znajdujemy bakterie typu Firmicutes, Proteobacteria i Actinobacteria. Uzmysławia to nam, że dobroczynna mikroflora jelit oparta jest na takich rodzajach bakterii jak Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus
(faecium) i innych mikroorganizmach, które są rozpoznawane przez gospodarza jako charakterystyczne dla niego i chroniące delikatne komórki epitelialne (nabłonkowe) jelita.

P: W jaki sposób działają bakterie dobroczynne w jelitach?

O; Bakterie dobroczynne mają zdolność wykluczania kompetencyjnego, modulują odpowiedź immunologiczną poprzez zasiedlanie ścian jelita oraz ograniczają stany zapalne. Dzięki temu reakcja gospodarza na inwazję patogenów podlega regulacji, a przebieg infekcji jest mniej ostry. Również powstawanie i wydzielanie cytokin nie jest nadmiernie stymulowane, dzięki czemu zostaje wzmocniona kondycja jelit, a tym samym jest znacznie ograniczona możliwość dalszego namnażania się kokcydiów.