Przyszłe trendy w zwalczaniu kokcydiozy

Profilaktykę przeciwko kokcydiozie u drobiu rozpoczęto już 1940 roku. Polegała ona już wówczas na stosowaniu preparatów jonoforowych i chemicznych. Czy obecnie przemysł drobiarski jest w stanie zaoferować inny sposób zapobiegania tej chorobie pasożytniczej?

– Obecnie przemysł drobiarski podlega ogromnej presji dotyczącej konieczności produkcji żywności pochodzącej od zwierząt utrzymywanych bez użycia antybiotyków. Dotyczy to także kwestii związanej z terapeutycznym użyciem kokcydiostatyków. Konsumenci są zainteresowani wprowadzeniem do chowu zwierząt naturalnych rozwiązań. Należą do nich szczepienia oraz naturalne metody zapobiegania kokcydiozie. Można je łączyć ze sobą, dla zapewnienia lepszego efektu. Wykonane badania wskazują na synergistyczne współdziałanie szczepionek i dodatków naturalnych. Specjalnie opracowane przez naukowców probiotyki i dodatki fitogeniczne pomagają wzmocnić odpowiedź immunologiczną zaatakowanego organizmu, zniszczyć oocysty, a w konsekwencji poprawić przyrosty masy ciała.

Tematem ostatnio często podejmowanym przez ośrodki naukowe na całym świecie jest zdrowie jelit. To ten odcinek przewodu pokarmowego wydaje się być odpowiedzialny za naszą i naszych zwierząt odporność. O czym mówią doświadczenia Państwa firmy w tej kwestii?

– Poprzez poprawę zdrowotności jelit możemy oddziaływać na cel główny, a więc wskaźniki ekonomiczne chowu. W jaki sposób możemy tego dokonać? Tzw. integralność jelit jest niezbędna do uzyskania lepszych wyników strawności paszy i przyswajania składników pokarmowych. Spójność jelit możemy wspomóc poprzez stabilną mikrobiotę jelit o bogatym i pożądanych składzie. W przewodzie pokarmowym drobiu występuje naturalna mikrobiota – są to najczęściej bakterie typu Firmicutes, Proteobacteria i Actinobacteria. Dobroczynna mikroflora jelit oparta jest na takich rodzajach bakterii jak Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus (faecium), i innych mikroorganizmach, które są rozpoznawane przez gospodarza jako charakterystyczne dla niego i chroniące delikatne komórki epitelialne jelita.

W jaki naturalny sposób możemy więc wpływać na namnażanie się kokcydiów w stadzie drobiu?

– Korzystne bakterie, występujące naturalnie w jelicie mają zdolność wykluczania kompetycyjnego. Zasiedlają ściany jelit i modulują odpowiedź immunologiczną, ograniczając występowanie stanów zapalnych. W przypadku inwazji mikroflory patogennej reakcja gospodarza jest szybsza i mniej ostra. Wiąże się to także z ograniczeniem wydzielania cytokinin i wzmocnieniem kondycji jelit.
Przeprowadzone doświadczenia dowodzą, że opracowane przez nas probiotyki wspierają namnażanie korzystnej mikroflory i poprzez zwiększenie produkcji śluzu eliminują zasiedlanie przewodu pokarmowego przez patogeny. Pierwszą fizyczną barierą na jaką napotykają patogeny w jelicie jest warstwa epitelialna jelit, dlatego wsparcie stymulowania jej produkcji jest tak istotne. Dzięki tej warstwie ochronnej kokcydia nie są w stanie spowodować istotnych uszkodzeń jelit.

Jakie konkretnie produkty ze swojej oferty polecają Państwo dla ochrony przeciwko kokcydiozie dla hodowców chcących produkować drób bez użycia antybiotyków?

– BIOMIN® posiada w swojej bogatej ofercie linię produktów Poultry Star® – specyficznych i wieloszczepowych synbiotyków wspomagających rozwój korzystnej mikroflory jelitowej. Opatentowane przez BIOMIN® specyficzne dla drobiu szczepy bakterii probiotycznych, wyizolowanych z jelit zdrowych kurcząt, zwiększają probiotyczną kompatybilność z organizmem gospodarza. Linia produktów PoultryStar® zawiera w swoim składzie także prebiotyczne fruktooligosacharydy (FOS), które są pochodną inuliny odpowiedzialnej za dostarczanie składników odżywczych potrzebnych do szybkiego rozwoju i stabilizacji korzystnej mikroflory jelit. Ten wieloszczepowy probiotyk jest w stanie zwiększyć produkcję komórek w kryptach, wysokość kosmków jelitowych i opóźnić obumieranie komórek nabłonka jelita cienkiego. Zastosowanie tego naturalnego dodatku w żywieniu drobiu sprzyja stabilizacji korzystnej flory jelitowej, eliminuje bakterie patogenne poprzez ich kompetytywne wypieranie, modulowanie działania układu odpornościowego, łagodzenie stresu wywołanego przez patogeny. Innym korzystnych działaniem PoultryStar® jest wzmacnianie funkcji ochronnych i integralności jelit oraz aktywności immunologicznej komórek. Jak już wspomniałem, prowadzi to do ograniczenia zakażeń i redukcji zmian chorobowych wywołanych kokcydiami. Ten naturalny dodatek stymuluje również mikroflorę jelit ślepych do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasu masłowego.

Czym szczególnie cha rak te ry zu je się dodatek PoultryStar®? Jakie są jego cechy od róż nia ją ce go od innych produktów na rynku?

–– W przeciwieństwie do wielu produktów konkurencyjnych, warto podkreślić, że PoultryStar® jest jednym z niewielu dodatków, którego bakterie probiotyczne w całości pochodzą od drobiu i jest jedynym trójrodzajowym synbiotykiem zarejestrowanym w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności. Trzeba podkreślić, że technologia produkcji preparatu do dystrybucji została w całości opracowana i przygotowana przez specjalistów BIOMIN®. Gwarantujemy zachowanie wszystkich właściwości preparatu i aktywności drobnoustrojów zawartych w preparacie zarówno podczas procesu produkcji, jak również po długotrwałym przechowywaniu w warunkach fermowych. Nie wszystkie preparaty mogą pochwalić się takimi właściwościami.

Istnieje także inna grupa dodatków, umożliwiających kontrolę kokcydiozy. Są to fitogeny. Jaki jest mechanizm ich działania?

– Fitogeny są to naturalne, pozyskiwane z roślin substancje, o po3 znanych właściwościach blokujących rozwój kokcydiów, ochraniających jelita i stymulujących wydzielanie śluzu. Olejki eteryczne zaś są to silnie oddziaływujące produkty wyekstrahowane z roślin, które zarówno wpływają bezpośrednio na metabolizm pasożytów, a pośrednio wzmacniają odpowiedź immunologiczną gospodarza i wykazują działanie antyoksydacyjne. W ten sposób skutecznie kontrolują i zapobiegają inwazii pasożyta. Skupiliśmy się na badaniach, który potwierdziły nasze przypuszczenie – to nie same olejki wykazują dużą skuteczność, ale ich poszczególne składniki. Badania dotyczące skuteczności olejków eterycznych w zapobieganiu kokcydiozy były już przeprowadzane przez Williamsa w 1997 i Giannenas w 2004. Badali oni skuteczność fenoli w stosunku do oocyst E. tenella. Użycie olejków eterycznych w celu ograniczenia ilości wydalanych przez ptaki oocyst może doprowadzić do rozwoju nowej strategii w profilaktyce kokcydiozy drobiu.

DIGESTAROM® jest właśnie takim produktem opartym o fitogeny pozyskane z roślin.

- BIOMIN® może pochwalić się linią produktów DIGESTAROM®, fitoHODOWCA DROBIU 3/2020 gennych dodatków paszowych, które mają za zadanie wspierać procesy trawienne i utrzymać w zdrowiu układu pokarmowy. Jego skład oparty jest na synergi- stycznej formule olejków eterycznych, ziół, przypraw oraz ekstraktów z roślin. Wykonany został z najwyższej jakości surowców, które spełniają krajowe i międzynarodowe normy farmakopei. Digestarom® stymuluje sekrecję en- zymów trawiennych, poprzez co zwiększa dostępną energię i składniki pokarmowe. Reguluje skład mikroflory jelitowej. Nasze doświadczenia terenowe wykonane wspólnie z klientami dowodzą, że produkt wpiera lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie składników odżywczych zawartych w paszy. A namacalnym efektem dobroczynnego działania preparatu na układ pokarmowy jest poprawa wyników produkcyjnych – uzyskanie wyższych przyrostów masy ciała i obniżenie ilości zużytych pasz na kg przyrostu. To jednak nie koniec korzyści jakie daje zastosowanie preparatu Digestarom®. Poprzez stabilizację mikroflory jelitowej i poprawę wykorzystania składników odżywczych z paszy, uzyskuje się w konsekwencji poprawę jakości ściółki i ograniczenie emisji amoniaku. Badania przeprowadzone w różnych miejscach na świecie, wykazały sktuteczność produktu w szerokim zakresie warunków środowiskowych.

Dziękuję za rozmowę i jako konsument wierzę, iż możliwe jest ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie antybiotyków z hodowli zwierząt.

Przyszłe trendy w zwalczaniu kokcydiozy – wywiad z Fernando Lima dla miesięcznika Hodowca Drobiu