Wspieranie rolnictwa i hodowli w trudnych czasach: Oświadczenie w związku z COVID-19

Występowanie COVID-19 w wielu regionach, zalecenia zdrowotne i środki podejmowane w celu powstrzymania jego rozprzestrzeniania się, mają szeroki wpływ na wielu z nas.

Staramy się wspierać wszystkich Państwa, naszych klientów, współpracowników i interesariuszy w przetrwaniu tego ciężkiego okresu.

Prze wiele lat poszerzaliśmy i zwiększaliśmy nasze zdolności produkcyjne, aby móc dostarczać produkty do naszych klientów na całym świecie w sposób najbardziej ekonomiczny.

Od pierwszych raportów dotyczących COVID-19 wdrożyliśmy specjalne regionalne i lokalne plany działania, aby zapewnić naszym klientom otrzymanie produktów, na których polegają w swojej działalności, jednocześnie minimalizując ryzyko dla zaangażowanych osób.  

W dalszym ciągu uważnie monitorujemy sytuację,  i obecnie wszystkie nasze jednostki produkcyjne działają. Nasze produkty pozostają dostępne i nadal będziemy robić wszystko aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw.    

Konkretne środki, które zostały podjęte obejmują m.in:

 • Zakaz międzynarodowych prodróży dla wszystkich pracowników i konsultantów
 • Rezygnacja z udziału w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach
 • Praca w domu dla większości pracowników
 • Utworzenie wewnętrznej infolinii
 • Zastąpienie osobistych spotkań video konferencjami i rozmowami telefonicznymi. 
 • Rygorystyczne ogranicznie wizyt w biurach i  zakładach produkcyjnych
 • Zwiększone środki higieny i czystości
 • Bardziej rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa dotyczące produkcji i logistyki
 • Ścisłe przestrzeganie wytycznych lokalnych władz odpowiedzialych za bezpieczeństwo i zdrowie obywateli  
 • Rewizja transgranicznych planów produkcji i gromadzenie zapasów
 • Zastosowanie dodatkowych protokołów i umów z najważniejszymi dostawcami i partnerami logistycznymi w celu zapewnienia dostępności naszych produktów

Wszystkie te działania są stale dostosowywane do obecnej sytuacji, zawsze stawiamy bezpieczeństwo ludzi na pierwszym miejscu. Będziemy kontynuować nasze wysiłki i komunikację, by wspierać Państwa w przyszłości.   

Życzymy Państwu, Waszym rodzinom i współpracownikom wszystkiego najlepszego!