Z BIOMIN naturalnie przeciwko kokcydiozie

Pytanie: Czy probiotyki pozwalają zapobiegać negatywnym zmianom w jelitach powodowanych obecnością
kokcydiów?

Odpowiedź: Probiotyki wspomagają utrzymanie prawidłowej dynamicznej równowagi między patogenami i bakteriami pożytecznymi (Ohimain El., 2012). Wspierają integralność jelit poprzez zwiększenie ilości wytwarzanego
śluzu (Ritz MM., 2014). Wsparcie ochronnej roli warstwy epitelialnej jelit przez probiotyki jest tak istotne, ponieważ
nabłonek jelit i wytwarzany przez nie śluz stanowią pierwszą fizyczną barierę przeciw patogenom (Kogut MH., 2012)
itd. Dzięki temu kokcydia nie są w stanie spowodować istotnych uszkodzeń komórek jelitowych, a tym samym
spowodować pogorszenia stanu zdrowia drobiu.

P: Czym są produkowane przez BIOMIN produkty z linii PoultryStar®?

O: Firma BIOMIN® w swojej bogatej ofercie posiada linię produktów PoultryStar® – specyficznych i wieloszczepowych synbiotyków, tzn. probiotyków i prebiotyków podawanych łącznie ze względu na ich wzajemne synergistyczne oddziaływanie, co wspomaga rozwój korzystnej mikroflory jelitowej. Wyizolowane z jelit zdrowych kurcząt specyficzne dla drobiu szczepy bakterii probiotycznych, które zostały opatentowane przez BIOMIN®, zwiększają probiotyczną kompatybilność z organizmem gospodarza.

P: Czy produkty z linii PoultryStar® posiadają autoryzację EFSA? Czy zachowują one swoją aktywność
przy długotrwałym przechowywaniu?

O: Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych produktów obecnych na rynku, PoultryStar®
jest jednym z niewielu tych dodatków, którego bakterie probiotyczne w CAŁOŚCI pochodzą od drobiu i jest JEDYNYM trójrodzajowym synbiotykiem zarejestrowanym w EFSA (w Europejskim Urządzie ds. Bezpieczeństwa Żywności). Wartym zaznaczenia jest również to, że w całości opracowany przez specjalistów BIOMIN® proces produkcji i przygotowanie preparatu do dystrybucji gwarantuje zachowanie wszystkich właściwości drobnoustrojów zawartych w preparacie nie tylko po zakończeniu procesu produkcji, ale również po długotrwałym przechowywaniu. Nie każdy obecny na rynku preparat może pochwalić się takimi właściwościami.

P: Co zawiera prebiotyczna część synbiotyków linii produktów PoultryStar®?

O: W swoim składzie linia produktów PoultryStar® zawiera również prebiotyczne fruk-tooligosacharydy (FOS), będące pochodną inuliny, których zadaniem jest dostarczanie składników pokarmowych potrzebnych do szybkiego rozwoju i stabilizacji korzystnej mikroflory jelit.

P: Jaki jest mechanizm działania produktów z linii PoultryStar®?

O: Stosowanie tego wieloszczepowego probiotyku zwiększa produkcję komórek w kryptach, wysokość kosmków jelitowych i opóźnia obumieranie komórek nabłonka jelita cienkiego. Do głównych korzyści związanych z jego zastosowaniem zaliczyć można wzrost i stabilizację mikroflory jelitowej, eliminację bakterii patogennych poprzez kompetytywne ich wypieranie, modulowanie działania układu odpornościowego oraz łagodzenie stresu wywołanego przez patogeny. PoultryStar® wzmacnia funkcję ochronną i integralność jelit oraz aktywność immunologiczną
komórek, co prowadzi do ograniczenia zakażeń i zmian chorobowych wywołanych przez kokcydia. Stymuluje również mikroflorę jelit ślepych do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasu masłowego.

P: Jaką rolę odgrywają fitogeny w procesie kontroli kokcydiozy?

O: Inną grupą dodatków, których działanie pozwala kontrolować kokcydiozę, są fitogeny. Należą do nich m.in. olejki eteryczne. Są to naturalne, pozyskiwane z roślin substancje, o poznanych właściwościach blokujących rozwój kokcydiów, ochraniających jelita i stymulujących wydzielanie śluzu, co pozwala uniknąć podklinicznych przypadków kokcydiozy.

P: Jak działają olejki eteryczne?

O: Olejki eteryczne (EOS) są produktami pochodzenia roślinnego, które silnie oddziałują zarówno bezpośrednio na metabolizm pasożytów, jak i pośrednio poprzez wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej gospodarza oraz działanie antyoksydacyjne. Dzięki temu pozwalają skutecznie zapobiegać i kontrolować przebieg inwazji pasożyta.

P: Czy składniki olejków eterycznych pozwalają rozwinąć nową strategię walki z kokcydiozą?

O: Badania pokazały, że poszczególne składniki olejków eterycznych są znacznie skuteczniejsze przeciw kokcydiom aniżeli one same. Wpływ składników fenolowych olejków eterycznych na zakażenia pasożytami Eimeria badał Williams (1997) i Giannenas (2004). Naukowcy badali skuteczność fenoli jako oocystocydów wobec E. tenella (Williams, 1997). Użycie olejków eterycznych w celu ograniczenia ilości wydalanych przez ptaki oocyst może prowadzić do rozwoju nowej strategii w profilaktyce kokcydiozy drobiu.

P: Czy BIOMIN oferuje preparaty zawierające w swoim składzie olejki eteryczne?

O: Również i w tej kategorii produktów firma BIOMIN® może pochwalić się linią produktów
DIGESTAROM®, fitogennych dodatków paszowych zaprojektowanych dla wspierania procesów trawienia
i utrzymania zdrowego układu pokarmowego. Digestarom® poultry oparty jest na synergistycznej formule olejków eterycznych, ziół, przypraw oraz ekstraktów z roślin. Wykonany został z najwyższej jakości surowców, które spełniają krajowe i międzynarodowe normy farmakopei.

P: Na czym polega działanie dodatków z linii Digestarom®?

O: Korzystne działanie dodatków z linii Digestarom® polega na stymulacji sekrecji enzymów trawiennych,
zwiększeniu dostępnej energii i składników pokarmowych, regulacji składu mikroflory jelitowej i redukcji zaburzeń jelitowych. Do głównych korzyści, które mogą potwierdzić hodowcy stosujący ten dodatek, zaliczyć można bardziej efektywne wykorzystanie składników pokarmowych w paszy oraz poprawę takich wskaźników produkcyjnych, jak
większe przyrosty masy ciała i lepsze wykorzystanie paszy FCR.

P: Jakie jeszcze korzyści wynikają ze stosowania Digestarom®?

O: Poprzez stabilizację mikroflory jelitowej i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych poprawia się jakość ściółki, a co za tym idzie, ogranicza się emisję amoniaku. Badania przeprowadzone w różnych miejscach na świecie wykazały skuteczność produktu w szerokim zakresie kształtowania warunków środowiskowych.