Przeżuwacze

BIOMIN oferuje zrównoważone rozwiązania obejmujące pasze dla bydła, które spełniają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, wspierają zdrowie i optymalizują wydajność twoich krów mlecznych i bydła mięsnego.

więcej informacji

Drób

BIOMIN oferuje zrównoważone rozwiązania obejmujące pasze dla drobiu, które spełniają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, wspierają zdrowie i optymalizują wydajność twoich ptaków.

więcej informacji

Trzoda chlewna

BIOMIN oferuje zrównoważone rozwiązania obejmujące pasze dla trzody chlewnej, które spełniają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, wspierają zdrowie i optymalizują wydajność twoich świń.

więcej informacji