Bakteryjne Chondronekrozy i Osteomyelitis (BCO kulawizny)

Bakteryjne chondronekrozy i osteomyelitis (BCO kulawizny) wywoływane są poprzez infekcję bakteryjną główki kości udowej, co może prowadzić do obumarcia główki kości udowej. Przemieszczenie się potencjalnych mikroorganizmów chorobotwórczych z przewodu pokarmowego do stawów po pokonaniu barier przewodu pokarmowego jest jedną z przyczyn tego schorzenia.

Prowadzone na całym świecie badania potwierdzają powszechne występowanie kulawizny. Jako powszechne schorzenie, BCO kulawizny mają wpływ na wydajność produkcyjną zarówno kur niosek (produkcja drobiarska w długich cyklach), jak i kurcząt brojlerów czy indyków (produkcja drobiarska w krótkich cyklach).

Ok. 10-15 % kurcząt brojlerów cierpi z powodu subklinicznego przebiegu chorób BCO, widocznych już u młodych kurcząt (Thorp et al., 1993). BCO zwiększa liczbę ubytków wśród kurcząt z powodu brakowania i selekcji oraz powoduje pogorszenie tempa wzrostu i wykorzystania paszy, ponieważ cierpiące ptaki są mniej ruchliwe i z trudem przemieszczają się do poideł i karmideł wtedy, gdy są spragnione lub głodne.

Mikotoksyny mogą powiększać skalę tych problemów poprzez wzrost przepuszczalności ścian jelit i łatwiejszego przenikania mikroorganizmów chorobotwórczych do krwiobiegu.

Zasiedlanie przewodu pokarmowego przez mikroflorę przyjazną pomaga obniżyć poziom translokacji mikroorganizmów chorobotwórczych do krwiobiegu (wykluczenie kompetytywne). Immunomodulacyjny wpływ mikroflory przyjaznej pomaga ptakom przeciwstawiać się tym problemom bardziej skutecznie.

Produkty

PoultryStar®

PoultryStar®

PoultryStar® jest precyzyjnie dobranym synbiotycznym produktem przeznaczonym dla drobiu zawierającym wiele różnych szczepów mikroorganizmów, które wspierają proces namnażania pożytecznej mikroflory w przewodzie pokarmowym poprzez połączone działanie starannie wyselekcjonowanych mikroorganizmów probiotycznych i prebiotycznych fruktooligosacharydów.

więcej informacji

Mycofix®

Mycofix®

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe,które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

więcej informacji

Masz pytania na ten temat?