Higiena paszy i wody

Podczas dyskusji na temat bioasekuracji często pomijane są woda i pasza. Co więcej, woda i pasza są jednymi z ważniejszych wektorów wnoszenia organizmów chorobotwórczych na teren fermy. Pasza może być skażona różnego rodzaju organizmami patogennymi, które są (lub nie są) zabijane w trakcie produkcji paszy. Chociaż działanie wysokich temperatur może być skuteczne w procesie sterylizacji paszy, to może to nie mieć znaczenia w ochronie przed wtórnym skażeniem paszy w czasie jej schładzania lub magazynowania w wytwórni pasz lub podczas jej transportu i przechowywania na fermie.

Jakość wody zmienia się w zależności od stopnia jej kwasowości i zasadowości, które zmieniają się w zależności od źródła pochodzenia tej wody, jak również możliwego skażenia bakteryjnego. Ponadto biofilmy tworzące się w rurach z wodą mogą być miejscem namnażania się mikroorganizmów chorobotwórczych.

Produkty

Biotronic®

Biotronic®

Produkty linii Biotronic® są mieszaniną wyselekcjonowanych kwasów organicznych i ich soli i są przeznaczone do poprawienia higieny paszy i wody do picia poprzez obniżenie pH i pojemności buforowej oraz kontrolę bakterii Gram-ujemnych takich, jak Salmonella sp. i E. coli. Biotronic® jest przeznaczony do stosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej, bydła i ryb.

więcej informacji

Masz pytania na ten temat?