Jakość Jaj i Wylęgowość

Jakość skorupy jaj jest ważnym czynnikiem ekonomicznym zarówno w przypadku jaj wylęgowych, jak i spożywczych. Niektóre mikotoksyny jak ochratoksyna A mogą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie nerek poprzez osłabienie procesów wytwarzania witaminy D3 i w konsekwencji pogorszenie metabolizmu wapnia. Procesy te mogą prowadzić do pogorszenia jakości skorupy jaj, większej liczby stłuczek i niższy procent wylęgowości. Inne spośród mikotoksyn mogą również pogarszać zapłodnienie i wylęgowość jaj.

Choroby wirusowe, takie jak zapalenie oskrzeli, również w znacznym stopniu obniżają jakość skorupy jaj.

Przestrzeganie strategii żywieniowej poprzez utrzymanie prawidłowej wielkości cząsteczek kredy oraz zachowanie równowagi pomiędzy zawartością wapnia i fosforu w paszy pomagają w uzyskaniu dobrej jakości skorupy jaj.

Produkty

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® jest produktem fitogenicznym o specjalnej recepturze przeznaczonym do wspomagania procesów trawienia i polepszenia wydajności paszy poprzez połączenie unikalnych walorów smakowych z biologicznie aktywnymi właściwościami. Digestarom® jest odpowiednim produktem dla drobiu, trzody chlewnej, przeżuwaczy, ryb i krewetek, jak również dla zwierząt towarzyszących.

więcej informacji

Mycofix®

Mycofix®

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe,które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

więcej informacji

Masz pytania na ten temat?