Kontrola bakterii Gram-ujemnych

Wzrost liczby bakterii Gram-ujemnych w jelitach może spowodować biegunkę prowadzącą do powstania mokrej ściółki i stanu zapalnego jelit. Taka sytuacja ma zdecydowanie negatywny wpływ na wydajność wyrażoną zarówno w tempie wzrostu, jak i stopniu wykorzystania paszy przez kurczęta brojlery. Negatywny wpływ przejawia się też spadkiem nieśności i mniejszą ilością jaj spożywczych i wylęgowych w stadach towarowych i reprodukcyjnych, m. in. z powodu większej ilości jaj zabrudzonych.

Problemy towarzyszące kłopotom z powodu bakterii Gram-ujemnych mogą być spowodowane nieprawidłowym zarządzaniem fermą i gorszą wentylacją, co powoduje wzrost wilgotności względnej w kurniku i w konsekwencji większym zawilgoceniem ściółki. Jakość paszy i wody, która obejmuje skażenie składników i brak bioasekuracji, również wiąże się z tymi problemami.

Poprawienie bioasekuracji i zapewnienie prawidłowego zarządzania fermą są wyjściowymi punktami do zmniejszenia negatywnych następstw infekcji bakteriami Gram-ujemnymi. W przypadku stad towarowych i reprodukcyjnych biegunka prowadzi do wzrostu liczby niepożądanych jaj brudnych, a tym samym powoduje realne straty ekonomiczne farmera.

Produkty

Biotronic®

Biotronic®

Produkty linii Biotronic® są mieszaniną wyselekcjonowanych kwasów organicznych i ich soli i są przeznaczone do poprawienia higieny paszy i wody do picia poprzez obniżenie pH i pojemności buforowej oraz kontrolę bakterii Gram-ujemnych takich, jak Salmonella sp. i E. coli. Biotronic® jest przeznaczony do stosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej, bydła i ryb.

więcej informacji

Mycofix®

Mycofix®

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe,które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

więcej informacji

PoultryStar®

PoultryStar®

PoultryStar® jest precyzyjnie dobranym synbiotycznym produktem przeznaczonym dla drobiu zawierającym wiele różnych szczepów mikroorganizmów, które wspierają proces namnażania pożytecznej mikroflory w przewodzie pokarmowym poprzez połączone działanie starannie wyselekcjonowanych mikroorganizmów probiotycznych i prebiotycznych fruktooligosacharydów.

więcej informacji

Masz pytania na ten temat?