Mikotoksyny

Pomimo tego, że problem mikotoksyn jest problemem ogólnoświatowym, to w praktyce właściwie nie występują typowe kliniczne objawy mikotoksykozy. Natomiast subkliniczne działanie mikotoksyn może pogarszać wyniki produkcyjne drobiu na wiele różnych sposobów, począwszy od immunosupresyjnego działania prowadzącego do obniżenia skuteczności przeprowadzanych szczepień poprzez stłuszczenie wątroby i choroby policzków aż do nekrozy grzebienia i dzwonków (korali). Inne rodzaje uszkodzeń to naruszenie integralności jelit z powodu fizycznego naderwania nabłonka, gorsza jakość upierzenia i opóźnienie tempa wzrostu. Zapłodnienie i wylęgowość w stadach reprodukcyjnych mogą również ulegać pogorszeniu pod wpływem różnych mikotoksyn. Wszystkie te problemy razem powodują straty ekonomiczne dla producenta.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe,które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

więcej informacji

Masz pytania na ten temat?