Wiedza na temat trzody chlewnej

Począwszy od 1883 r. BIOMIN buduje zespół złożony z ekspertów w różnych dziedzinach wiedzy na temat trzody chlewnej oraz mających praktyczne doświadczenie w zakresie żywienia świń. Celem pracy tego zespołu było stworzenie poprzez oryginalne badania i ciągłe wprowadzanie innowacji rozwiązań w szerokim zakresie, które mogą pomóc farmerom osiągnąć sukces w ich produkcji trzody chlewnej.

W okresie ostatnich dziesięciu lat BIOMIN rozbudował ten zespół włączając do niego lekarzy weterynarii i żywieniowców posiadających duże doświadczenie w produkcji trzody chlewnej. Wspólnie są oni gotowi przekazać unikalny zakres bardzo szczegółowej wiedzy przydatnej w rozwiązywaniu codziennych problemów dotyczących produkcji trzody chlewnej.

Eksperci BIOMIN w zakresie produkcji trzody chlewnej pracują wspólnie, aby móc zaoferować kompletną wiedzę przydatną w praktycznym chowie świń przekazując najbardziej aktualne dane i wspierając naszych klientów.

Mikotoksyny atakują wiele organów i tkanek świń, szczególnie zaś wątrobę, nerki i system odpornościowy. W wyniku tego obniża się wydajność zwierząt i wyższa jest ich podatność na działanie mikroorganizmów chorobotwórczych. Symptomy choroby są często niewidoczne u świń, ale najczęściej zaatakowane mikotoksynami świnie są osłabione i mniej podatne na działanie szczepionek i antybiotyków.

więcej informacji

Istotą higieny jest wykorzystanie wielu ważnych parametrów, których odpowiedni poziom daje gwarancję powodzenia produkcji zwierzęcej. Pasze i woda są najczęściej skażone bakteriami, w tym także takimi potencjalnie chorobotwórczymi, jak E. coli czy Salmonella spp.

więcej informacji

Zmienność cen sprzedaży zbóż i skupu świń mają niezwykle silny wpływ na opłacalność świńskiego biznesu. Wykorzystanie paszy jest nie tylko kluczowym parametrem opłacalności, ale również stanowi ważny element zrównoważonego wykorzystania zbóż i białka na naszej planecie. Lepsze wykorzystanie paszy oznacza lepsze trawienie, zdrowy przewód pokarmowy i wytwarzanie mniejszej ilości odchodów.

więcej informacji

Przedmiotem szczególnego zainteresowania producentów trzody chlewnej są endotoksyny, będące przyczyną takich m. in. schorzeń jak zespół MMA („bezmleczność poporodowa”) u loch czy syndrom nagłej śmierci prosiąt. Jest to przykład dwóch chorób wywoływanych przez endotoksyny, które powodują straty finansowe w produkcji trzody chlewnej oraz wymagają dodatkowej pracy ze strony farmera.

więcej informacji

Zaspokojenie potrzeb świń i ich ochrona przed chorobami poprzez odpowiednie zarządzanie i żywienie są kluczowymi elementami prowadzącymi do maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego przy jak najmniejszych kosztach. Dobre zarządzanie i żywienie stanowią również niezbędny warunek osiągnięcia przez fermę sukcesu, zwłaszcza w trudnych czasach.

więcej informacji

© foodinaire - Fotolia
© foodinaire - Fotolia

Dobra jakość mięsa jest m.in. wynikiem działania bakterii, które odgrywają ważną rolę w procesie dojrzewania mięsa i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Świnie powinny być chronione przed działaniem toksyn, które osłabiają przewód pokarmowy i obronę immunologiczną, poprzez zakwaszanie paszy i używanie przyjaznych bakterii.

więcej informacji

Masz pytania na ten temat?