BIOMIN ogłasza pozytywną opinię EFSA o FUMzyme® w paszach poddanych procesowi fermentacji dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych

21 lipca 2020 r. Panel Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ds. dodatków paszowych oraz środków lub substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt (FEEDAP) opublikował pozytywną opinię naukową na temat bezpieczeństwa i skuteczności FUMzyme®  w paszach fermentowanych dla wszystkich gatunków zwierząt.

FUMzyme®, esteraza fumonizynowa jest oczyszczonym enzymem, który dezaktywuje fumonizyny – kategorię mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium— do nietoksycznych metabolitów.  Wcześniej, FUMzyme® otrzymał autoryzację UE do stosowania w paszach dla trzody chlewnej i drobiu.   

Zgodnie z najnowszą opinią naukową, „dodatek ma zdolność degradacji fumonizyn w paszach poddanych procesowi fermentacji (z zawartością fumonizyny określonych w wytycznych  obowiązujących w UE ), przy zastosowaniu minimalnej dawki w paszy 40 U/kg. Wniosek ten opiera się na wynikach trzech badań naukowych, w których odnotowano statystycznie istotne obniżenie zawartości fumonizyn w badanych kiszonkach”.

„Stanowi to istotny krok w kierunku uzyskania Unijnego dopuszczenia FUMzyme®  do stosowania w kiszonkach” -skomentowała Ursula Hofstetter, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami- Mikotoksyny w BIOMIN. „Doceniamy wnikliwą pracę naukową panelu FEEDAP w zakresie formułowania swoich opinii", dodała.

W dokumencie tym dodatkowo zwrócono uwagę na bezpieczeństwo preparatu FUMzyme® stwierdzając: „Panel FEEDAP oświadczył, że stosowanie dodatku w proponowanych warunkach zastosowania, jest bezpieczne dla zwierząt, dla których dodatek jest przeznaczony, konsumentów i środowiska.” 

Rosnące ryzyko wynikające z występowania fumonizyn w paszach dla zwierząt 

Najnowszy raport Biomin dotyczący występowania mikotoksyn wskazuje, że fumonizyny występują w 80% z ponad 6000 analizowanych prób kukurydzy na całym świecie.  Zmiany klimatyczne stwarzają coraz bardziej korzystne środowisko dla rozprzestrzeniania się grzybów Fusarium, przyczyniając się do wzrostu skażenia upraw fumonizynami. 

“Podsumowując fumonizyny i mikotoksyny stają się problemem przemysłu mleczarskiego” zauważyła Ursula Hofstetter. Doświadczenie naukowe przeprowadzone ostatnio na Uniwersytecie Piacenza wykazało, że niski poziom fumonizyn i deoksyniwalenolu, kolejnej mikotoksyny będącej efektem  działania grzybów Fusarium, może znacznie obniżyć średnią dzienną wydajność mleka, zmniejszyć strawność suchej masy i przyczynić się do uszkodzenia wątroby krów mlecznych. 

“Problem hodowców bydła mlecznego wynika z faktu, że fumonizyny przechodzą przez żwacz w stanie nienaruszonym”- skomentowała Pani Hofsteffer. “Udowodniono, że fumonizyny uszkadzają nabłonek jelit powodując zmniejszenie wchłaniania składników pokarmowych, dodatkowo przyczyniają się do obniżenia szczelności jelit. Przekłada się to na obniżoną wydajność zwierząt i większą podatność na choroby” dodała. 

“Mamy nadzieję, że po uzyskaniu zezwolenia UE oddamy to innowacyjne rozwiązanie, jakim jest FUMzyme®,  w ręce hodowców i producentów mleka aby umożliwić im przeciwdziałanie skutkom występowania fumonizyn w kiszonkach”–podsumowała Ursula Hofstetter.