BIOMIN ogłasza rejestrację przez Unię Europejską w grupie zootechnicznej dodatku Digestarom® DC Duplex Capsule dla prosiąt odsadzonych

“W zezwoleniu UE podkreślono naukowo udowodnione korzyści wynikające z zastosowania zastrzeżonej mieszanki substancji roślinnych w żywieniu prosiąt” – skomentowała dr Antonia Taccioni, Global Product Manager w Dziale Fitogenów w firmie BIOMIN. 

Autoryzacja dla produktu z grupy dodatków zootechnicznych potwierdza wniosek  panelu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie dodatków, produktów lub substancji stosowanych w paszach dla zwierząt (FEEDAP) i pozytywną opinię naukową na temat bezpieczeństwa i skuteczności kapsułki dupleks (Duplex Capsule DC-C) u prosiąt odsadzonych.  

“Na podstawie wyników trzech doświadczeń w zakresie skuteczności, w których zaobserwowano pozytywne korzyści, dodatek może potencjalnie poprawić przyrosty u prosiąt odsadzonych” – stwierdzono w opinii.  

Oparte na nauce rozwiązania dla trzody chlewnej

Wspieranie lepszego spożycia paszy u prosiąt jest kluczowym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji zwierzęcej, sprawność zwierząt i ogólną ich wydajność. Przewiduje się, że zastosowanie fitogennych dodatków paszowych w nadchodzących latach znacząco wzrośnie.  

“Fitogenne dadatki paszowe takie jak Digestarom® DC Xcel zawierają substancje występujące w ziołach i olejkach eterycznych, które poprawiają konwersję paszy, zmniejszają stany zapalne i wspierają przyrosty” –wyjaśnia dr Tacconi. 

“Rozległa wiedza wraz z doświadczeniem Centrum Badawczego BIOMIN i naszej sieci badawczej przyczyniły się do uczynienia z produktu Digestarom® DC Xcel rozwiązania dającego wartość dla przemysłu paszowego i hodowli”- stwierdza dr Tacconi. 

Unikalna formuła

“Wyjątkowymi zaletami Digestarom® DC jako fitogennego dodatku paszowego najnowszej generacji, są korzyści w zakresie wydajności, stabilności w trakcie procesu granulacji, łatwość stosowania i udokumentowany sposób działania”- potwierdza dr Tacconi. 

Preparat Digestarom® DC Xcel o potrójnym sposobie działania zawiera innowacyjną technologię BIOMIN Duplex Capsule, która zapewnia, że aktywne związki roślinne są dostarczane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Trzy moduły działania obejmują 1) wspieranie apetytu i wydzielin endogennych 2) modulację mikroflory jelitowej 3) ochronę jelit. 

Droga do Europejskiej rejestracji

W dniu 5 lutego 2020 r. opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (EU) 2020/160 wprowadzające autoryzację w grupie dodatków zootechnicznych, kluczowych komponentów Digestarom® DC. W maju 2017 r. BIOMIN złożył dokumentację techniczą dotyczącą głównych składników Digestarom® DC Xcel jako zootecznicznego dodatku paszowego dla prosiąt.