BIOMIN podejmuje wyzwanie wobec oporności drobnoustrojów

Dr Jan Vanbrabant, Dyrektor Zarządzający BIOMIN i Prezes Zarządu ERBER Group
Dr Jan Vanbrabant, Dyrektor Zarządzający BIOMIN i Prezes Zarządu ERBER Group

Getzersdorf 25 Lipiec 2019 r.  – Firma BIOMIN, zajmująca się żywieniem zwierząt, ogłosiła podjęcie wysiłków na rzecz zwalczania oporności na antybiotyki w rolnictwie. 

BIOMIN publicznie zobowiązał się do podjęcia działań w zakresie  „AMR Challenge”, wielostronnej inicjatywy prowadzonej przez amerykańskie instytucje kontroli i zapobiegania chorobom (CDR) 
i skierowanej wobec rządów, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych na całym świecie. Celem tej incjatywy jest skoncentrowanie działań w walce z lekoopornością drobnoustrojów. 

W szczególności BIOMIN zobowiązał się do  „ograniczenia konieczności stosowania rozwiązań opartych na działaniu antybiotyków w sektorze rolnictwa na całym świecie. „Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim dzięki szerszemu zastosowaniu biotechnologicznych rozwiązań firmy, które swym zakresem obejmują: zarządzanie ryzykiem mikotoksykoz, wydajność jelit i żywienie zwierząt. 
 
„Aby zachować medyczną wartość antybiotyków, musimy zużywać ich mniej. Oznacza to wykorzystanie alternatywnych rozwiązań w zakresie promowania wzrostu i utrzymania zdrowych zwierząt” – zauważył dr Jan Vanbrabant, Dyrektor Zarządzający BIOMIN i Prezes Zarządu ERBER Group.

„Korzystamy z nieograniczonych możliwości technologicznych by dostarczać skuteczne, łatwe w zastosowaniu rozwiązania dla sektorów produkcji pasz i białka zwierzęcego, przynoszących korzyści i generujących zwrot z inwestycji dla naszych klientów” – podkreśla Jan Vanbrabant. 

Pionier zrównoważonego rozwoju

„Od 1983 r. BIOMIN zajmuje się wspieraniem przemysłu paszowego i hodowlanego innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi na alternatywnych wobec antybiotyków możliwościach.” – wyjaśnia dr Vanbrabant.

Zobowiązanie BIOMIN do  „AMR challenge” zbiega się z deklaracją firmy w zakresie wspierania zrównoważonego rolnictwa, które skutkuje odpowiedzialnym stosowaniem antybiotyków, zwiększonymi zyskami i produktywnością, produkcją żywności po przystępnych cenach, tworzeniem miejsc pracy, ograniczeniem szkodliwego oddziaływania hodowli oraz zapewnieniu zwierzętom dobrego zdrowia i samopoczucia. 

Napędzani nauką

W ramach swojej deklaracji, firma podkreśliła działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez Centrum Badawcze BIOMIN. Ich celem jest dalsze zwiększanie zrównoważonego rozwoju przemysłu hodowlanego, akwakultury oraz ograniczenie lub zminimalizowanie wskaźników oporności na antybiotyki na fermach. 

Szereg niedawnych inicjatyw BIOMIN, w tym otwarcie „Laboratorium Innowacyjnych Koncepcji Zdrowia Jelit w Hodowli Zwierząt” im. Christian’a Doppler’a i projekt „Jakość, Bezpieczeństwo i Innowacje w paszach i żywności”, dotyczą w szczególności działań mających na celu poprawę zdrowia zwierząt i ograniczenie oporności na antybiotyki. 

BIOMIN obiecuje wspierać te działania „poprzez wymianę wiedzy na temat najnowszych odkryć naukowych i najlepszych praktyk branżowych wraz z doradztwem technicznym dla partnerów handlowych.”

W ostatnich latach firma była organizatorem licznych wydarzeń na całym świecie dedykowanym programom żywienia bez antybiotyków, w których uczestniczyli eksperci branżowi, przedstawiciele nauki i firmowi specjaliści.

Firma jest w pełni zaangażowana w naukowe i branżowe konferencje i sympozja na całym świecie, których kulminacją jest odbywające się raz na dwa lata World Nutrition Forum.