Gerd Schatzmayr, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie BIOMIN, wymieniony wśród najczęściej cytowanych naukowców według listy Web of Science Group

Dr Gerd Schatzmayr wygłosił ponad 60 wykładów ma międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych oraz jest autorem i współautorem ponad 100 atykułów, publikacji i patentów. Do BIOMIN dołączył w 1999 r. a obecnie kieruje miedzynarodową działalnością badawczo-rozwojową firmy w jej Centrum Badawczym na kampusie w Tulln. 

“To uznanie jest odzwierciedleniem wkładu całego zespołu badawczo-rozwojowego BIOMIN oraz wiodących instytucji akademickich, z którymi współpracujemy na całym świecie. Z prawdziwą przyjemnością prowadzę badania i publikuję z tak wieloma wspaniałymi naukowcami” – skomentował to wyróżnienie dr Dr Schatzmayr”.

Nauka w sercu 

Franz Waxenecker, Dyrektor Zarządzający BIOMIN powiedział: “Jesteśmy dumni z działalności Centrum Badawczego BIOMIN pod kierownictwem dr Schatzmayr’a. Nasze wieloletnie zaangażowanie w badania naukowe stanowi podstawę naszych wartościowych rozwiązań dla przemysłu paszowego i spożywczego. Dzięki temu możemy oferować opatentowane innowacyjne rozwiązania w zakresie żywienia, wydajności jelit i zarządzania ryzykiem mikotoksyn. Praktyczne zastosowanie tych technologii wspiera zdrową, opłacalną i zrównoważoną produkcję białka zwierzęcego.”

Dr Eva Maria Binder, Dyrektor ds. Badań w Grupie ERBER dodała: ”W całej Grupie ERBER, której BIOMIN jest częścią,  prowadzimy badania zarówno podstawowe jak i te szczegółowe, stosowane w celu pogłębienia wiedzy naukowej i przynoszące korzyści sektorowi rolnictwa oraz wspierające zrównoważoną przyszłość. Gratulacje dla BIOMIN” 

Lista najczęściej cytowanych naukowców

Gorąco oczekiwana lista najczęściej cytowanych badaczy identyfikuje naukowców i przedstawicieli nauk społecznych których liczne artykuły publikowane były w rankingu 1% najczęściej cytowanych publikacji według dziedziny i roku powstania. 

Metodologia, która określa kto jest kim wśród najbardziej wpływowych badaczy na świecie, opiera się na danych i analizach przeprowadzonych przez ekspertów bibiometrycznych z Instytutu Informacji Naukowej w Web of Science Group.

David Pendlebury, starszy analityk ds Cytowań w Instytucie Informacji Naukowej powiedział: „Uznanie i wsparcie dla tych wyjątkowych badaczy stanowi ważną aktywność dla narodów i instytucjonalnych planów dla przyśpieszonego rozwoju. Lista najczęściej cytowanych naukowców przyczynia się do identyfikacji tej niewielkiej części populacji badaczy, która znacząco przyczynia się do poszerzania granic wiedzy. Dzięki ich wkładowi w rozwój społeczeństw, w innowacje i wiedzę, świat jest zdrowszy, bogatszy, bardziej zrównoważony i bezpieczniejszy.”

Tegoroczna lista kontynuuje uznanie naukowców, których słowa cytowane są powszechnie. Wśród nich jest 23 laureatów  Nagrody Nobla, w tym trzech ogłoszonych w tym roku: Gregg L. Semenza z Uniwersytyetu Johns’a Hopkins’a (fizjologia i medycyna) , John B. Goodenough z Uniwersytetu Texas w Austin (chemia) i Esther Duflo Instytutu Technologii w Massachusetts (ekonomia). Lista uwzględnia również nazwiska 57 laureatów  “Clarivate Analytics” –osób które zostały zidentyfikowane dzięki analizie cytowań jako badacze “klasy Nobla” i potencjalni laureaci tej nagrody w przyszłości.  

Pełną listę najczęściej cytowanych naukowców  w 2019 r  oraz jej skróconą wersję odnaleźć można tutaj, a metodologię powstania tutaj. 


Photo: https://mediacenter.erber.group/Go/zIl2j4uF
Photo credit: ERBER Group
Caption: Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, dr Gerd Schatzmayr,  uznany według listy Web of Science Group z 2019 r.  jednym z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.