Science & Solutions No. 55 - Indyki

Produkcja indyków nabiera tempa

Produkcja indyków w UE w 2016 r., zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi, gwałtownie wzrosła o 6,8%.

Wiodącymi krajami były Polska i Hiszpania, ale znaczące tempo wzrostu zanotowano także w wielu innych krajach produkujących indyki. Pomimo tego wzrostu, spożycie na mieszkańca pozostało na poziomie poniżej 4 kg.

W 2017 r. spodziewany był spadek produkcji w całej UE. Powodem było wystąpienie ptasiej grypy w drugiej połowie roku. Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE (AVEC) podało, że w kilku krajach zlikwidowano ptaki z powodu wystąpienia ptasiej grypy, także w Niemczech, największym producencie indyków w UE. Wzrasta produkcja w państwach spoza UE takich jak Rosja, Ukraina czy kraje północnoafrykańskie Maroko, Tunezja i Algieria. Chociaż Ameryka Północna ciągle jest dominującym producentem indyków, to Brazylia kontynuuje wzrost swojej produkcji. Pomimo globalnego wzrostu produkcji, spożycie indyków nadal pozostaje znacznie poniżej spożycia mięsa kurcząt.

Przy zapotrzebowaniu na skoncentrowane mieszanki paszowe, producenci indyków zawdzięczają swój sukces stabilnym cenom białkowych surowców paszowych, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednakże stosując wysoko skoncentrowane pasze zawsze istnieje ryzyko żywienia w tym samym czasie zarówno ptaków, jak i niektórych mniej pożądanych mieszkańców przewodu pokarmowego. Patogeny E. coli są jednym z większych problemów w produkcji indyków przyczyniając się nie tylko do strat wydajności, ale także strat ekonomicznych spowodowanych dodatkowymi kosztami związanymi z kontrolą weterynaryjną. Dlatego też utrzymanie zdrowej struktury przewodu pokarmowego i równowagi mikrobiologicznej są niezbędne dla osiągnięcia ekonomicznie opłacalnej produkcyjności.

W tym wydaniu Science and Solutions przyglądamy sie niektórym sposobom pozwalającym zmniejszyć występowanie przypadków kolibakteriozy, informując Was w naturalny sposób o ulepszonych preparatach kwasów organicznych, gdzie dodatek substancji zwiększających przepuszczalność błon komórkowych wzmacnia aktywność antybakteryjną, przyczyniając się do poprawy skuteczności i lepszej wydajności indyków. Podobnie używanie probiotyków zyskuje akceptację jako sposób na poprawę ogólnego stanu zdrowia przewodu pokarmowego poprzez stymulację odporności i kompetencyjne wykluczanie patogenów, przez co mniejsza jest potrzeba interwencji antybiotykowej.

Przy długim cyklu produkcyjnym istnieje duże ryzyko, że ptaki będą karmione paszą skażoną mikotoksynami. Mikotoksyny mają bezpośredni wpływ na strukturę jelit i działają synergistycznie, gdy działanie to jest połączone z obecnością niektórych patogenów. Minimalizacja skutków ich działania ma na celu zmniejszenie potrzeby interwencji weterynaryjnej.

Przyjemnej lektury Science & Solutions.

W TYM WYDANIU:

Wpływ mikotoksyn na indyki
Mikotoskyny są obecne w prawie wszystkich surowcach wykorzystywanych do produkcji pasz dla indyków. Mają one ogromny wpływ na wydajność produkcyjną stada. Stosując preparaty dezaktywujące mikotoksyny w paszy można zmniejszyć to negatywne oddziaływanie.

Wykorzystanie pożytecznych bakterii dla poprawienia wydajności indyków w chowie bez antybiotyków
Produkcja indyków wiąże się z charakterystycznymi dla niej wyzwaniami obejmującymi poprawienie tempa wzrostu, zwiększenie absorpcji składników pokarmowych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia bakteryjnych chorób jelit. Zmniejszenie ilości wykorzystywanych antybiotyków zwiększa problemy wynikające z tych wyzwań, jednak dodatek PoultryStar® do paszy pozwala wprowadzić pożyteczne bakterie, które przywracają odpowiedni poziom wydajności.

Redukcja narażenia na wystąpienie kolibakteriozy u indyków, u których występuje oporność na enrofloksacynę
Większość bakterii znajdujących się w przewodzie pokarmowym może zasiedlać organizm gospodarza nie powodując żadnego zagrożenia. Ale są tam też niektóre szczepy, które wywołują choroby powodujące znaczne straty dla producenta. Zarządzanie tymi chorobami bakteryjnymi przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania antybiotyków w produkcji indyków, wymaga przemyślanej strategii postępowania.

Zarejestruj się teraz