Science & Solutions No. 56 - Swine

Produkcja świń w nowym kontekście

Produkcja zwierzęca przebiega w dynamicznym środowisku. Ciągle ustalany jest kompromis między zaspokajaniem wzrastającego zapotrzebowania, oddziaływaniem środowiska naturalnego, problemami dobrostanu, produkcją bezpiecznego produktu i poszanowaniem preferencji konsumentów. Ryzyko oporności na antybiotyki, presja przepisów i zapotrzebowanie konsumentów na produkty wolne od antybiotyków pobudzają proces zmniejszania w skali globalnej ilości stosowanych antybiotyków. Oddziaływanie terapeutycznej dawki tlenku cynku w paszach dla prosiąt na środowisko wyznacza kierunki poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Nie istnieje „srebrna kula” pozwalająca rozwiązać te wyzwania. Zamiast tego potrzebne jest całościowe, holistyczne spojrzenie skierowane na takie różne aspekty produkcji, jak zarządzanie, zdrowie, bioasekuracja i żywienie. Oczywiście naturalne dodatki paszowe mogą być jednym z elementów tych puzzli. BIOMIN jest pionierem myślenia w kategoriach naturalnego postępu, opracowywania nowych produktów i służenia serwisem w tym kontekście.

W tym wydaniu Science & Solutions zastanawiamy się nad wyzwaniami poodsadzeniowymi w kontekście zakazu stosowania antybiotyków i cynku. Wykorzystujemy różne perspektywy w celu zbudowania holistycznego spojrzenia. Przegląd historii zastosowania tlenku cynku w produkcji świń poprzedza opis głównych czynników sprzyjających powstawaniu poodsadzeniowej biegunki i kończy się prezentacją przydatnych sposobów wykorzystywanych w celu kontroli tego problemu. Przedstawiamy portfolio produktów BIOMIN umożliwiających alternatywne zastąpienie antybiotyków, a także udostępniamy wyniki najnowszych doświadczeń na prosiętach odsadzonych, które ukazują potencjał i wartość dodaną po zastosowaniu Biotronic® Top3 i Digestarom® P.E.P.

Na zakończenie przedstawimy ośmiokrokowy przewodnik pobierania próbek w celu zbadania w nich zawartości mikotoksyn. Uwzględniając niehomogenną (nierównomierną) zawartość mikotoksyn w paszach, przygotowanie reprezentacyjnej próbki z całej partii paszy, jest w pierwszym rzędzie konieczne, jeśli chcemy wdrożyć skuteczny program zarządzania ryzykiem zanieczyszczenia mikotoksynami.

Życzymy przyjemnej lektury poniższego wydania Science & Solutionn!

W TYM WYDANIU:

Życie po tlenku cynku – 3 rady na zwalczanie biegunki poodsadzeniowej
Biegunka poodsadzeniowa jest problemem dla producentów świń na całym świecie, ponieważ ma ona ogromny wpływ na późniejszą ich wydajność. Po wycofaniu w UE z pasz dla prosiąt antybiotyków, a obecnie tlenku cynku, przemysł trzody chlewnej skierował swoją uwagę na nowe strategie pozwalające przezwyciężyć ten problem u młodych świń.

Naturalne dodatki paszowe jako alternatywa dla antybiotyków w paszy dla prosiąt ssących
Intensywna produkcja świń wywiera dodatkowy stres na odsadzone prosięta w okresie, w którym ich podatność na infekcje jest największa. Wobec światowego trendu zmniejszenia i wykluczenia antybiotykowych stymulatorów wzrostu z pasz dla świń, naturalne alternatywne produkty mogą być wykorzystane w celu zamknięcia luki w wydajności produkcji trzody chlewnej.

8 kroków przy pobraniu idealnej próbki w celu analizy na zawartość mikotoksyn
BIOMIN poprowadzi cię przez proces pobierania próbki w ośmiu prostych krokach, co zapewni, że wyniki otrzymane w trakcie analizy Twojej końcowej próby będą przedstawiały rzeczywistą zawartość mikotoksyn w całej Twojej partii surowca.

Zarejestruj się teraz