Science & Solutions No. 59 - Poultry

Jak zarządzasz najnowszymi wyzwaniami stojącymi przed przemysłem drobiarskim?

Przemysł drobiarski ciągle ewoluuje wywierając dodatkowy nacisk na producentów drobiu. Koniecznym i naturalnym jest więc znajdować się na czele, w oczekiwaniu na te wyzwania.

Ostatnio w USA i Europie wzrastają wymagania rynku, aby jaja były produkowane przez kury nioski utrzymywane w środowisku przyjaznym pod względem dobrostanu. Przemysł związany w produkcją jaj szybko zareagował na to nowe wyzwanie przestawiając się z klatkowego na system bezklatkowy. Fakt ten doprowadził do wdrożenia na fermach nowych sposobów utrzymania ptaków poprzez zmianę strategii w zakresie zarządzania, zdrowia i żywienia. Innym wyzwaniem były ekstremalne warunki klimatyczne tegorocznego lata, jakie miały miejsce na półkuli północnej, gdzie w Wielkiej Brytanii i na Półwyspie Skandynawskim temperatura przekraczała 30⁰C. Wysoka temperatura środowiska jest jednym z najważniejszych powodów gorszej wydajności w przemyśle drobiarskim. Ptaki przebywające w ekstremalnych warunkach nie są zdolne do ustabilizowania i optymalizacji równowagi termicznej, co powoduje u nich wystąpienie objawów stresu cieplnego.

Ciągłym wyzwaniem jest ograniczenie stosowania antybiotyków. W tym wydaniu Science & Solutions przedstawiamy dyskusję nad tym jak ograniczyć stosowanie antybiotyków w profilaktyce i metafilaktyce lub całkowicie zastąpić antybiotykowe stymulatory wzrostu. Pierwszy artykuł przedstawia wpływ kompleksu zwiększającego przepuszczalność błon komórkowych połączonego z mieszaniną kwasów organicznych w celu lepszego zarządzania patogenami Gram-ujemnymi.

W tym wydaniu prezentujemy także korzyści wynikające z zastosowania substancji fitogenicznych, synbiotyków i wzmocnionych kwasów organicznych w celu utrzymania dobrego statusu zdrowia i wysokiego poziomu wydajności produkcji przez ptaki, zwłaszcza w sytuacjach obfitujących w takie wyzwania jak stres cieplny czy w okresie adaptacji ptaków do nowego środowiska (przemieszczenie do systemu bezklatkowego). 

Miejcie przyjemność czytając poniższe wydanie Science & Solutions.

W TYM WYDANIU:

Nowe wyniki badań naukowych nad naturalnym stymulowaniem wzrostu brojlerów vs. antybiotykowe stymulatory wzrostu
Ograniczenie stosowania antybiotyków w celach profilaktycznych i metafilaktycznych lub całkowite zastąpienie antybiotykowych stymulatorów wzrostu jest jednym z głównych tematów w produkcji zwierzęcej. 19 czerwca 2018 r. prasa doniosła, że Parlament Europejski nieoficjalnie wyraził zgodę na nowe przepisy zwiększające odpowiedzialność w zakresie produkcji, sprzedaży i stosowania leczniczych pasz dla zwierząt w celu zablokowania rozprzestrzeniania się oporności bakterii na preparaty przeciwbakteryjne. Antonia Tacconi wyjaśnia, w jaki sposób Biotronic® Top3, wzmocnione kwasy organiczne, wpływają pozytywnie na produkcję brojlerów bez antybiotyków.

5 rad na zwiększenie zysku w bezklatkowej produkcji jaj
Skupiając się na tych pięciu czynnikach, producenci jaj mogą poznać dodatkowe koszty i nowe wyzwania związane z przeniesieniem kur niosek do środowiska bezklatkowego.

Zmniejszenie wpływu stresu cieplnego poprzez zastosowanie synbiotyków
Na całym świecie stres cieplny negatywnie oddziałuje na wydajność ptaków. Synbiotyki są interesującym narzędziem służącym do zmniejszenia tego negatywnego wpływu. Synbiotyki modulują odpowiedź immunologiczną na stres spowodowany wysoką temperaturą poprawiając w konsekwencji wydajność ptaków.

Zarejestruj się teraz