Science & Solutions Special - ABF Poultry

W TYM WYDANIU:

Wycofywanie antybiotyków z produkcji drobiu z punktu widzenia żywieniowca
Najważniejsze możliwości i wyzwania związane z produkcją drobiu bez antybiotyków (antibiotic-free - ABF)

Odchów zdrowych ptaków bez antybiotyków
Poznanie i wybór nowych dodatków paszowych stosowanych w systemie produkcji ‘No Antibiotics Ever’ (NAE)

Zarejestruj się teraz