Science & Solutions Special - ABF Swine

W TYM WYDANIU:

Wyzwania i rozwiązania w zakresie żywienia i zarządzania w produkcji trzody chlewnej bez antybiotyków
Przegląd procedur i programów żywieniowych umożliwiających uzyskanie zadowalającego poziomu przyrostów, użytkowości rozpłodowej i zdrowia zwierząt bez użycia antybiotyków.

5 czynników, które należy brać pod uwagę w programie produkcji trzody chlewnej bez antybiotyków
Wycofanie antybiotyków wymaga kompleksowego podejścia. Uwzględnij 5 czynników, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.

Zarejestruj się teraz