Badania – Serce BIOMIN

Badania i rozwój są kamieniem węgielnym we wszystkim, co robimy. Wszystkie podstawowe badania skierowane na konkretne zastosowanie w produkcji są prowadzone w naszym własnym zespole badawczo-rozwojowym pracującym w BIOMIN Centrum Badawcze (BRC) zlokalizowanym na terenie Campus Tulon, Austria.

Współpraca ze światowymi instytucjami i organizacjami wzmacnia poziom centrum badawczego BIOMIN. Efekt synergii wynikający z tej naukowej współpracy inspiruje nas do pokonywania kolejnych barier w żywieniu zwierząt i rozwijaniu rozwiązań skierowanych na zaspokojenie potrzeb klientów, co stanowi znaczący krok do przodu w stosunku do naszej konkurencji.

Poprzez wspólne projekty realizowane na drodze współpracy z uniwersytetami i instytutami badawczymi BIOMIN jest w nieustannym kontakcie z najnowszymi osiągnięciami know-how w nauce, na podstawie których są przygotowywane i produkowane nowe rodzaje dodatków paszowych. Aktualnie współpracujemy z ponad 150 jednostkami badawczymi na całym świecie.

BIOMIN Research Center

BIOMIN Research Center (BRC = BIOMIN Centrum Badawcze) w Tulon składa się z następujących zespołów badawczych: Wykrywanie i badanie, enzymologia, rozwój bioprocesów, chemia analityczna, gutomics, biologia komórkowa, formułowanie składnika bioaktywnego.

Nasi naukowcy pracują nad przygotowaniem nowych metod, bardzo często opartych na badaniach na poziomie molekularnym, jako narzędzi leżących u podstaw nowych innowacji w przemyśle pasz dla zwierząt.

Wydział Rozwoju w Getzersdorfu

Poszerzając badania prowadzone w naszych centrach naukowych (BRC i CAN) żywieniowcy w Wydziale Rozwoju w Getzersdorfu, gdzie znajduje się też główna siedziba BIOMIN, wykorzystują te nowe komponenty, aby przygotowywać nowe rodzaje dodatków paszowych.

Prototypy nowych produktów, zanim zostaną wprowadzone na rynek, są poddawane rygorystycznym testom wykonywanym przez zespół Wydziału Rozwoju.

Development Department in Getzersdorf, Austria

Kampus Tulln

Naukowcy z BIOMIN współpracują z ekspertami z Kampus Tulln nad rozwojem nowych komponentów, które będą mogły być później skutecznie wykorzystane w różnych dziedzinach wiedzy o zwierzętach.

Centers for Applied Animal Nutrition

BIOMIN posiada wiele obiektów testowych znanych jako Centers for Applied Animal Nutrition (CANs).

Powyższe obiekty i współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami badawczymi, które tworzą globalną sieć badawczą, ułatwiają zastosowanie i badania nad produktami BIOMIN.

Aktywność badawcza

Nasz zespół naukowców opracowuje nowe metody, bardzo często oparte na badaniach na poziomie molekularnym, które potem służą powstawaniu nowych innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu paszowego.

Wykrywanie i badanie

 • Badanie aktywności mikrobiologicznej i dróg przemian metabolicznych
 • Znajdowanie i charakteryzacja nowych enzymów
 • Wczesne prototypowanie

„Poza horyzontem – biologii i technologii w przyszłości żywienia zwierząt”

Enzymologia

 • Ekspresja genu i oczyszczanie rekombinowanych enzymów
 • Próby aktywności enzymatycznej i kinetyki enzymów
 • Rozwój enzymów za pomocą inżynierii białek

„Naturalne Katalizatory - możemy wykorzystać je w rekultywacji mikotoksyn i w bezpiecznym żywieniu zwierząt”

Rozwój bioprocesów

Fermentacja
 • Rozwój bioprocesów dla mikroorganizmów i enzymów
 • Optymalizacja procesów fermentacyjnych
 • Rozwój i optymalizacja procesów końcowych
 • Skalowanie w bioprocesach

„Z jednej komórki do miliarda komórek – zamieniając naukowe wnioski w praktyczne rozwiązania”

Chemia analityczna

Analityka
 • Analiza HPLC kwasów organicznych, węglowodanów, nukleotydów i ekstraktów roślinnych
 • LC-MS / MS / Analiza mikotoksyn i biomarkerów
 • GC-MS Analiza fitogenicznych związków aktywnych
 • Badanie wpływu substancji na process fermentacji w żwaczu in vitro

„Przełamując substancje do cząsteczek, analizujemy dokładnie działanie naszych produktów”

GUTomics

GUTomics
 • Wykrywanie drobnoustrojów jelitowych o interesujących właściwościach, takich jak hamowanie rozwoju patogenów
 • Analiza DNA oparta na różnorodności i składu jelitowego mikrobiomu
 • Metagenomika. której celem jest zbadanie potencjału funkcjonalnego genomów bakteryjnych
 • Transkryptomika, której studia umożliwią otrzymanie odpowiedzi na poziomie RNA (ekspresji genów gospodarza)

„Podstawowe zrozumienie zdrowego jelita i jego reakcji na różne praktyki żywieniowe”

Biologia komórkowa

 • Poddawanie kontroli i badanie substancji na 16+ różnych linii komórkowych pochodzących od 7 różnych gatunków zwierząt
 • Ustanowienie nowych modeli hodowli tkanek i komórek
 • Badanie immunomodulujące, działania przeciwzapalne i przeciwutleniające
 • Badanie funkcji bariery jelitowej w warunkach in vitro i in vivo
 • Ocena testów żywnieniowych

„Badamy komórki zwierzęce dla lepszego zrozumienia sposobu działania dodatków paszowych”

Formułowanie składnika bioaktywnego

 • Rozwój i optymalizacja procesów suszenia
 • Procesy formulacji i hermetyzacji, w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności składników bioaktywnych
 • Charakterystyka i ocena preparatów gwarantujących zadowolenie klienta

„Zwiększamy wydajność składników bioaktywnych dzięki skrojonym na miarę rozwiązaniom”