Jakość

Jakość oznacza, że nasi klienci są gotowi kupić produkty BIOMIN w każdej chwili z pełnym zaufaniem w ich solidność i wydajność. To jest to, czego nasi klienci oczekują od nas i za co są nam wdzięczni, a jest to wartość, którą staramy się zachowywać we wszystkim, co robimy.

Wkładamy wiele wysiłku, aby osiągnąć i utrzymać najwyższe standardy w zakresie higieny, bezpieczeństwa produktów i pełnej kontroli począwszy od surowców aż do produktu końcowego. Na tym polega wartość naszej jakości.

Jakość produktów

Wszystkie surowce są starannie wybrane spośród wielu różnych dostawców i poddane surowej kontroli w chwili ich przyjęcia. Filozofią BIOMIN jest utrzymywanie długoterminowych umów biznesowych z naszymi dostawcami, co pomaga zabezpieczyć ciągłą i wysoką jakość. Rygorystyczna kontrola jakości wszystkich surowców i produktów jest integralnym elementem procesu wytwarzania w BIOMIN.

Zmotywowany zespół

Proces ciągłego nauczania jest częścią naszej korporacyjnej kultury. Kładziemy nacisk na ciągłe nauczanie, ponieważ podnosi ono umiejętności, a ponadto kształtuje zasady moralności i wyzwala motywacje u naszych pracowników.

Ustanowienie standardów

BIOMIN jest przekonany, że sukces zależy od nieustającego podnoszenia w firmie wewnętrznych standardów jakości.

W 1977 r. BIOMIN wprowadził standardy wynikające z międzynarodowej normy ISO 9001 określającej wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością. System HACCP, wdrożony następnie w produkcji prowadzonej przez BIOMIN, zapewnia bezpieczeństwo jakości, której oczekują nasi klienci.

Międzynarodowe i lokalne standardy jakości pasz, wynikające z procedur przewidzianych w GMP+, FAMI-QS i QS, dawały w najwyższym stopniu gwarancje obejmujące kontrolę i jakość naszych produktów – od procesu nabywania surowców aż do wytworzenia finalnego produktu.

BIOMIN jest w pełni świadomy, że fundamentalną podstawą jakości żywności jest jakość pasz. Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem i staramy się je uzyskać poprzez ustanowienie i wdrożenie jednych z najwyższych wymagań dot. jakości dla naszej produkcji.

ISO 14040 Ocena Cyklu Życia

We wrześniu 2011 r. BIOMIN zakończył proces certyfikacji zgodny z ISO 14040 „Ocena Cyklu Życia”. Poprzez optymalizację zużycia paszy oraz poprawę wydajności zwierząt stało się możliwe obniżenie poziomu emisji gazów szklarniowych z produkcji zwierzęcej.

Więcej informacji na temat ISO 14040 Ocena Cyklu Życia proszę kliknąć tutaj

Pytania proszę przesyłać na adres: Opens window for sending emailquality(at)biomin.net