Kim jesteśmy

Dbamy o zdrowe żywienie zwierząt - Naturally ahead

W BIOMIN jesteśmy zaangażowani w rozwijanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, które zapewniają naszym klientom sukces poprzez bezpieczne i zdrowe żywienie zwierząt.

Praktyczne zastosowanie badań i ekspertyz opiera się przede wszystkim na zrozumieniu i docenianiu potrzeb oraz obaw naszych klientów. Uwzględnianie tych zasad zachęca nas do dostarczania takich rozwiązań, które wspierają zdrowie zwierząt oraz optymalizują wydajność i efektywność produkcji.

Co robimy

BIOMIN będąc liderem w żywieniu zwierząt i trosce o ich zdrowie przygotowuje i produkuje dodatki paszowe i premiksy oraz oferuje serwis służący poprawieniu wydajności zwierząt w sposób ekonomicznie opłacalny.

Nasze produkty obejmują rozwiązania dotyczące zarządzania ryzykiem skażenia mikotoksynami, a także holistyczne podejście skierowane na promowanie naturalnego wzrostu, jak i specyficzne rozwiązania obejmujące zapotrzebowanie na składniki pokarmowe świń, drobiu, bydła mlecznego i mięsnego oraz akwakultury.

BIOMIN jest zobowiązany do:

 • Troski o swoich klientów
 • Proponowania innowacji skierowanych na poprawę wydajności
 • Zachowanie kultury korporacyjnej, która rozpoznaje i pielęgnuje osoby utalentowane
 • Podejmowania decyzji, których priorytetem jest zrównoważony rozwój

Polityka firmy BIOMIN

Naszą misją jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych akcjonariuszy (klientów, pracowników, właścicieli akcji i dostawców), którzy przyjmują, że ich zapotrzebowanie na jakość, zachowanie środowiska naturalnego, zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę zostaną spełnione w możliwie najlepszy, zrównoważony i przynoszący zysk sposób.

 • Postrzegamy naszych klientów i dostawców jako partnerów gotowych współpracować z nami w długim okresie czasu
 • Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad zawartych w kodeksie postępowania przyjętym przez BIOMIN
 • Utrzymanie wysokiej jakości naszych produktów i serwisów jest podstawową zasadą odpowiedzialności każdego pracownika
 • Naszym celem jest ciągły postęp i innowacja, dzięki czemu wspieramy sukcesy ekonomiczne naszych klientów i naszej firmy
 • Szczególny nacisk kładziemy na kreowanie międzynarodowego zespołu ukierunkowanego na procesy produkcyjne, który z należnym szacunkiem odnosi się do różnic kulturowych, z jakimi spotykamy się realizując działania na całym świecie
 • Czujemy się w obowiązku przestrzegać odpowiednich i istotnych legalnych zasad, regulacji i wymagań, które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo pasz i służą produkcji żywności najwyższej jakości
 • Chronimy know-how oraz wszelkie poufne informacje dot. biznesu i handlu
 • Czujemy się w obowiązku operować wszelkimi środkami w sposób ostrożny, efektywny i ekonomicznie opłacalny
 • Jesteśmy zobowiązani brać czynny udział w pomniejszaniu zagrożenia, jakie niesie ze sobą proces globalnego ocieplenia.

Sukcesy naszych klientów i dostawców oraz firmy BIOMIN oparte są na fundamentalnych wartościach, jakimi są: