Zrównoważenie

Jako przemysł, który prowadzi działalność używając przede wszystkim żyjące organizmy i zaspokajając podstawowe zapotrzebowanie ludzi na żywność, musimy uwzględniać zrównoważone podejście do zdrowia, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska naturalnego.

Zielona produkcja

Oprócz wdrożenia standardów Systemu Zarządzania Środowiskowego Opens external link in new windowISO 14001, BIOMIN wprowadził pełną analizę Oceny Cyklu Życia (Opens external link in new windowISO 14040 & Opens external link in new windowISO 14044) w celu pomiaru oddziaływania na środowisko naturalne swoich produktów od chwili ich powstania aż do końcowego zużycia („od kołyski do grobu”) przez cały okres życia każdego z produktów. W związku z tym BIOMIN identyfikuje i kwantyfikuje pozostałości poprodukcyjne w środowisku naturalnym, a także szacuje potencjalnie negatywny wpływ pozostałości produktów BIOMIN na wydajność zwierząt oraz towarzyszącą temu redukcję emisji gazów cieplarnianych wyrażoną ekwiwalentem CO2.

ISO 14001 Certified

Energia odnawialna w biznesie

Określając własny poziom pozostałości w środowisku naturalnym, BIOMIN rozpoczął inwestowanie w energię odnawialną, wykorzystywaną w codziennej działalności biznesowej. Biura i zakłady produkcyjne są wyposażone w kolektory solarne, budynki są dokładniej ocieplone i dostosowane do wykorzystania biogazu jako źródła ciepła i energii elektrycznej. W wyniku podjętych działań ponad 90 % zapotrzebowania na energię jest pokrywane przez energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

W nowym zakładzie w Wietnamie dach biura pokryty jest trawnikiem, a ściany wybudowane z betonowych bloczków, które w procesie ich wytwarzania zostały wypełnione pęcherzykami powietrza, co pozwoliło znacznie zwiększyć współczynnik izolacji. Kolektory solarne dostarczają 30 % energii, jaka jest potrzebna do utrzymania zakładu w ruchu.

Główna siedziba BIOMIN, której budowa zostanie ukończona w 2015 r., będzie dokładnie zaizolowana, będzie posiadała system ogrzewania i chłodzenia oparty na wykorzystaniu podziemnych wód, natomiast system wentylacji będzie wyposażony w urządzenia do odzyskiwanie ciepła i wykorzystywania energii słonecznej. Kampus ERBER GROUP to pierwszy w Austrii budynek, który uzyskał platynowy certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) amerykańskiej grupy organizacji pozarządowych Green Building Council.

BIOMIN Zakład w Wietnamie
ERBER GROUP Campus – Nowa siedziba główna BIOMIN

Jakość żywienia paszami

Optymalizacja wykorzystania paszy i poprawa wydajności produkcji zwierzęcej są powiązane z redukcją emisji gazów cieplarnianych GHG wydalanych w trakcie chowu zwierząt. Dodatki paszowe BIOMIN są opracowane w taki sposób, aby poprawić wykorzystanie paszy i istotnie zmniejszyć wielkość emisji CO2 w trakcie chowu zwierząt.

Badania porównawcze wykazały, że 1 tona CO2 wyemitowana w trakcie produkcji w zakładach BIOMIN pozwala na obniżenie ilości emitowanego CO2 podczas produkcji kurcząt brojlerów aż o 128 ton! Oprócz dodatniego wpływu na wykorzystanie paszy i tempo przyrostów masy ciała wykazano w przeprowadzonych doświadczeniach, że dodatek do paszy kapsułkowanego dodatku paszowego zawierającego związki fitogeniczne (nazwa handlowa preparatu Biomin® P.E.P. MGE) powoduje istotne zmniejszenie emisji amoniaku w produkcji trzody chlewnej dzięki obniżeniu zawartości produktów fermentacji i zwiększeniu strawności białka.

Wpływ Digestarom® na emisję amoniaku w tuczu świń
Wpływ Digestarom® na emisję amoniaku w tuczu świń

Nutrieconomics

Przyjęta przez BIOMIN koncepcja NutriEconomics® wiąże ze sobą żywienie, ekonomikę i ochronę środowiska naturalnego. Połączenie tych trzech idei w jednej koncepcji NutriEconomics® jest doskonałym przykładem zrównoważonej produkcji zwierzęcej, w której zachowane są zarówno efektywna opłacalność, jak i rozważne traktowanie problemów ekologicznych.

NutriEconomics®