Biomin® BioStabil

Konserwuje energię w twojej kiszonce

Linia produktów Biomin® BioStabil jest wyprodukowana z wyselekcjonowanych bakterii kwasu mlekowego i służy jako inokulat w procesie zakiszania. Bakterie te wytwarzają kwas mlekowy i kwas octowy w odpowiedniej proporcji poprawiając przebieg procesu fermentacji i przedłużają aerobiotyczną stabilność kiszonki. Spadek pH i bezpośrednie oddziaływanie kwasu octowego hamują rozwój niepożądanych mikroorganizmów poprawiając w ten sposób jakość paszy.

W sumie użycie Biomin® BioStabil zwiększa zawartość energii i białka w kiszonce.

Jakie są główne korzyści?

  • Lepsza fermentacja
  • Wyższa zawartość energii
  • Konserwacja białka
  • Dłuższy okres przydatności kiszonki (stabilność aerobiotyczna)
  • Łatwość w użyciu
  • Wolne od GMO

Zastosowanie

  • Biomin® BioStabil Plus: trawy, lucerna i sianokiszonki
  • Biomin® BioStabil Mays: kukurydza, CCM i sorgo
  • Biomin® BioStabil Wraps: przechowywanie w belach
  • Biomin® BioStabil Biogas: wytwarzanie biogazu

Produkty Biomin® BioStabil najlepiej działają wtedy, gdy proces zakiszania jest prawidłowo przeprowadzony.

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.