Jak uzyskiwać informacje na temat zanieczyszczenia pasz i materiałów paszowych mikotoksynami – krótki film informacyjny przygotowany przez BIOMIN.