Seminarium World Mycotoxin Report Impact 2021

Mikotoksyny wytwarzane przez grzyby zanieczyszczają wiele różnych składników pasz i mają kosztowne negatywne konsekwencje, wpływając na zdrowie, wydajność, dobrostan i opłacalność produkcji zwierzęcej

BIOMIN i Romer Labs były gospodarzami ekskluzywnego seminarium opartego na dogłębnej analizie na temat nadchodzących zagrożeń mikotoksynami dla drobiu, trzody chlewnej, przeżuwaczy i akwakultury na całym świecie, w oparciu o najnowsze wyniki raportu BIOMIN Mycotoxin Survey.

Zbadaliśmy również najnowsze metody wykrywania mikotoksyn z pomocą szybkich testów wykonywanych na miejscu.

Co możesz poznać:

  • Nadchodzące zagrożenia mikotoksynami w paszach dla zwierząt howowlanych na całym świecie
  • Szybkie rozwiązania do testowania mikotoksyn na miejscu
  • Zagrożenia wynikające z obecności wielu mikotoksyn i nieznanych do niedawna mikotoksyn
  • Kluczowe elementy skutecznego programu zarządzania ryzykiem mikotoksykoz