Warunki odpowiedzialności

BIOMIN Holding GmbH podjął wszelkie działania w celu zapewnienia, że informacje zawarte na tej stronie internetowej są prawdziwe i wiarygodne i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zaniedbania czy pomyłki lub wyniki uzyskane na podstawie tych informacji.

BIOMIN Holding GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne lub projektowe wynikające z wykorzystania informacji prezentowanych na tej stronie internetowej. Informacje na tej stronie internetowej mogą być niekompletne, nieaktualne lub niepoprawne i mogą zawierać techniczne niepoprawności lub błędy typograficzne. Informacje mogą być zmieniane lub uaktualniane bez podania dodatkowej uwagi. BIOMIN Holding GmbH może wprowadzić zmiany lub poszerzyć informacje o produktach i/lub serwisach w dowolnym czasie bez podania dodatkowej uwagi, ale jednocześnie nie bierze odpowiedzialności za brak uaktualnień.

W celu uzyskania dostępu do informacji lokalnych podane są linki pozwalające korzystać z innych stron internetowych lub źródeł informacji zapewniających dodatkowy serwis naszym użytkownikom. Prezentacja linków do zewnętrznych stron internetowych nie może być traktowana jako sugestia, że istnieje jakakolwiek współzależność między BIOMIN Holding GmbH i zewnętrznym źródłem informacji. Wszystkie te zewnętrzne źródła informacji nie są kontrolowane przez BIOMIN Holding GmbH. Użytkownicy są całkowicie odpowiedzialni za podjęte decyzje w zakresie prawdziwości, wiarygodności i/lub poprawności zawartych tam informacji. BIOMIN Holding GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawności lub brak legalności tych informacji i treści zawarte na zewnętrznych stronach internetowych, do których łączą podane linki.