Science & Solutions - No. 20

Science & Solutions No. 20Prekonávanie tepelného stresu u ošípaných
Účinky tepelného stresu sa začínajú prejavovať pri nižších teplotách, než sa vo všeobecnosti predpokladá. Výživa môže ošípaným pomôcť lepšie sa vyrovnať s teplom.

Zvyšovanie produktivity prasníc
Ako vyhovieť čoraz náročnejším nutričným potrebám prasníc pomocou fytogénnych doplnkových krmív.

Aký problém majú moje ošípané? 2. časť: Potrat
Praktický diagnostický zoznam symptómov, príčin a opatrení.

Sign up for biomin.net mailings