Spoločnosť BIOMIN Slovensko, s.r.o., so sídlom: 190, 925 85 Neded, Slovenská republika, IČO: 36 532 118 v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, pretože nástupnickou spoločnosťou je česká spoločnosť BIOMIN Czech s.r.o. so sídlom: Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, IČO: 276 23 386

Viac informácií

Hydina

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre hydinu, ktoré sú orientované na nároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich zvierat.

Viac informácií

Ošípané

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre ošípané, ktoré sú orientované nanároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich ošípaných.

Viac informácií

Prežúvavce

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre dobytok, ktoré sú orientované na nároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich dojníc a Vášho výkrmového dobytka.

Viac informácií

Čo robíme

BIOMIN ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti živočíšnej výživy vyvíja a vyrába doplnky krmív, premixy a poskytuje služby pre zdravé a rentabilné zvieratá. Naše riešenia zahŕňajú manažment rizika mykotoxínov a prírodnú podporu rastu ošípaných, hydiny, prežúvavcov a vodných živočíchov.

Viac informácií

BIOMIN výskum

BIOMIN výskum je základom všetkých našich inovácií. Naši vedci vyvíjajú nové metódy, ktoré tvoria základ pre koncepciu novátorských a účinných kŕmnych prísad.

Viac informácií

Novinky BIOMIN

Médiá

BIOMIN Mycotoxin Survey H1 2019 Results

Results on the occurrence of mycotoxins in 9730 finished feed and raw commodities samples from 72 countries based on 44727 analyses conducted between January and June 2019.

Kariéra

Uvedomujeme si, že za každým úspechom sa skrýva tímová práca vysoko motivovaných a talentovaných jednotlivcov. Naše celosvetové aktivity siahajú do Ameriky, Afriky, Ázie a Pacifiku, čo nám zabezpečuje vedúcu pozíciu v obore.

Prihláste sa tu

Mycofix® App