Prežúvavce

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre dobytok, ktoré sú orientované na nároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich dojníc a Vášho výkrmového dobytka.

Viac informácií

Hydina

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre hydinu, ktoré sú orientované na nároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich zvierat.

Viac informácií

Ošípané

BIOMIN ponúka udržateľné riešenia výživy pre ošípané, ktoré sú orientované nanároky na živiny, podporujú zdravie a optimalizujú úžitkovosť Vašich ošípaných.

Viac informácií