Odborné zameranie na ošípané

Spoločnosť BIOMIN v roku 1983 vytvorila tím expertov na ošípané s rôznymi disciplínami, vedomosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti výživy ošípaných. Cieľom tohto tímu bolo pomocou originálneho výskumu a neustálych inovácií vytvoriť širokú paletu riešení na pomoc chovateľom pri vedení úspešných chovov.

Počas posledného desaťročia rozšíril BIOMIN tento tím o niekoľko veterinárov a odborníkov na výživu so spoločnými rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti chovu ošípaných. Spolu vytvárajú jedinečnú expertnú skupinu, schopnú riešiť všetky detaily každodenného chovu ošípaných.

Experti na ošípané spoločnosti BIOMIN spolupracujú na tom, aby poskytli kompletný súbor znalostí týkajúcich sa chovu ošípaných, a tiež zákazníkom poskytujú aktuálne informácie a podporu.

Mykotoxíny napádajú viaceré orgány a tkanivá ošípaných, najmä pečeň, črevá, obličky a tkanivá imunitného systému. Výsledkom toho je znížená úžitkovosť a zvýšená citlivosť na patogény. U ošípaných sú symptómy často skryté. Prejavujú sa pri oslabených zvieratách so zníženou citlivosťou na vakcíny a antibiotiká.

Viac informácií

Pojem hygiena zahŕňa viacero parametrov, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie úspešnej živočíšnej výroby. Krmivá a voda bývajú bežne kontaminované baktériami vrátane potenciálnych patogénov, akými sú E. coli a Salmonella spp.

Viac informácií

Nestálosť trhu s obilninami a bravčovým mäsom značne ovplyvňujú ziskovosť chovu ošípaných. Účinnosť krmiva nie je len kľúčovým parametrom ziskovosti, ale aj udržateľnosti využívania obilnín a proteínov na tejto planéte. Lepšia účinnosť krmiva znamená lepšiu stráviteľnosť živín, zdravé črevá a menej vyprodukovaného hnoja.

Viac informácií

Chovatelia ošípaných sa zaujímajú najmä o vzťah medzi endotoxínmi a,napríklad, syndrómom mastitis-metritis-agalaxia u prasníc, alebo syndrómom náhleho úmrtia u prasiatok. Toto sú len dva príklady chorôb spojených s endotoxínmi, ktoré môžu spôsobiť finančné straty a viac práce pre farmárov.

Viac informácií

Plnenie potrieb ošípaných a ich ochrana pred chorobami prostredníctvom manažmentu a výživy sú kľúčom k dosiahnutiu maximálneho genetického potenciálu ošípaných a k zníženiu nákladov. Správny manažment a výživa sú tiež nutnými predpokladmi pre úspešný chov, najmä počas ťažkých časov.

Viac informácií

© foodinaire - Fotolia
© foodinaire - Fotolia

Kvalitné mäso je výsledkom pôsobenia baktérií, ktoré zohrávajú úlohu pri správnom vyzrievaní mäsa bez toho, aby boli pre spotrebiteľa škodlivé. Ošípané by mali byť chránené pred toxínmi, ktoré oslabujú črevá a imunitný systém prostredníctvom okysľovania, ochucovania a používaním prospešných baktérií.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?