Odborné zameranie na prežúvavce

Spoločnosť BIOMIN sa už od začiatku výraznou mierou podieľa na podpore chovateľov dobytka, aby ich aktivity boli stále úspešňejšie. Interdisciplinárny tím odborníkov je nápomocný pri tejto kontinuálnej spolupráci, počnúc vlastným interným výskumom a inováciou produktov až po praktický manažment na farme. Konečný cieľ: úspešné a výnosné aktivity zamerané na prežúvavce.

Náš tím venujúci sa prežúvavcom pozostáva z vedcov, veterinárov a odborníkov na výživu, ktorí sa spoločne venujú každodennej živočíšnej výrobe zo všetkých stránok. Ich spolupráca sa odzrkadľuje vo vedecky overených, v preverených a pre používateľa jednoduchých riešeniach, ktoré sa dobre prispôsobujú na praktický manažment farmy.

U súčasných dojných kráv je tempo prechodu krmiva cez bachor oveľa rýchlejšie. Mikroorganizmy tak nemajú dostatok času na detoxikáciu. Táto skutočnosť v kombinácii s vyšším príjmom krmiva pravdepodobne znamená, že prirodzený obranný mechanizmus našich kráv ich nedokáže chrániť tak dobre, ako sa často predpokladá.

Viac informácií

Riadenie chovu sa často podceňuje. V súčasnosti je však veľmi známe, že úžitkovosť chovu teliat má veľmi významný vplyv na budúcu produkciu mlieka. To isté platí aj pre kozľatá a jahňatá.

Viac informácií

Produkcia mlieka za jednu laktáciu a celková dĺžka života dojnej kravy je najvýznamnejším faktorom celkovej výnosnosti farmy. Laktácia je závislá od mnohých rôznych faktorov.

Viac informácií

Účinnosť krmiva je kľúčovým parametrom pre výnosnosť. So zvyšujúcimi sa cenami krmív sa oplatí zvýšiť účinnosť krmiva zlepšením stráviteľnosti krmiva. Lepšia stráviteľnosť krmiva znamená lepšiu produkciu mlieka bez zápornej energetickej bilancie (NEB).

Viac informácií

Vhodný manažment siláže je kľúčom k výnosnej produkcii a existujú viaceré dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu siláže. Odborníci BIOMIN-u sú školení tak, aby vám dokázali poradiť, aký spôsob uchovávania a zlepšovania vašej siláže je najlepší.

Viac informácií

Základnou podmienkou pre úspešnú produkciu a optimálny zdravotný stav bachora je optimálne pH a vysoký počet baktérií v bachore. Po zabezpečení optimálneho zdravotného stavu bachora budú stráviteľnosť, rovnako ako aj príjem krmiva, vyššie.

Viac informácií

Pre vysoký objem výroby hovädzieho mäsa je nevyhnutné krmivo dobrej kvality. Vyšší príjem krmiva, okrem iných faktorov, tiež súvisí so zlepšením výroboy hovädzieho mäsa.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?